Klinička bolnica Merkur: Тендеры

E-mail: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Телефон: +385 12253119
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinička bolnica Merkur
25883882856
Zajčeva 19
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Arijana Dlačić, dipl. oec.
Telefon: +385 12253119
E-pošta: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Telefaks: +385 12334009
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003920
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 96
тендеры: 277
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 277
21 июн

Номер: 18854125

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 июн

Номер: 18854120

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 июн

Номер: 18815106

Страна: Хорватия

Источник: TED

19 июн

Номер: 18786164

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 июн

Номер: 18714224

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июн

Номер: 18642184

Страна: Хорватия

Источник: TED

10 июн

Номер: 18565286

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 июн

Номер: 18528889

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 июн

Номер: 18493088

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

31 май

Номер: 18355390

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH