Klinička bolnica Merkur: Тендеры

E-mail: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Телефон: +385 12253119
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinička bolnica Merkur
25883882856
Zajčeva 19
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Arijana Dlačić, dipl. oec.
Telefon: +385 12253119
E-pošta: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Telefaks: +385 12334009
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003920
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 40
тендеры: 108
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 108
15 дек

Номер: 6245628

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 дек

Номер: 6216491

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 дек

Номер: 6039948

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 ноя

Номер: 5906739

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 ноя

Номер: 5906734

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 ноя

Номер: 5860130

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 ноя

Номер: 5699797

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 ноя

Номер: 5699791

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 ноя

Номер: 5667151

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 ноя

Номер: 5280074

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH