Klinička bolnica Merkur: Тендеры

E-mail: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Телефон: +385 12253119
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinička bolnica Merkur
25883882856
Zajčeva 19
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Arijana Dlačić, dipl. oec.
Telefon: +385 12253119
E-pošta: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Telefaks: +385 12334009
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003920
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 40
тендеры: 141
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 141
21 май

Номер: 9865602

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 май

Номер: 9723929

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 май

Номер: 9679620

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 май

Номер: 9625978

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 апр

Номер: 9453914

Страна: Хорватия

Источник: TED

19 апр

Номер: 9245251

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 апр

Номер: 9216340

Страна: Хорватия

Источник: TED

05 апр

Номер: 8938183

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 апр

Номер: 8884649

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 мар

Номер: 8778178

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH