Klinička bolnica Merkur: Тендеры

E-mail: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Телефон: +385 12253119
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinička bolnica Merkur
25883882856
Zajčeva 19
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Arijana Dlačić, dipl. oec.
Telefon: +385 12253119
E-pošta: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Telefaks: +385 12334009
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003920
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 96
тендеры: 206
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 206
13 ноя

Номер: 13501280

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 ноя

Номер: 13476408

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 ноя

Номер: 13474345

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 ноя

Номер: 13344360

Страна: Хорватия

Источник: TED

05 ноя

Номер: 13311532

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 ноя

Номер: 13299544

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 ноя

Номер: 13296865

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 ноя

Номер: 13296785

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 окт

Номер: 13121138

Страна: Хорватия

Источник: TED

26 окт

Номер: 13118765

Страна: Хорватия

Источник: TED