Klinička bolnica Merkur: Тендеры

E-mail: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Телефон: +385 12253119
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinička bolnica Merkur
25883882856
Zajčeva 19
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Arijana Dlačić, dipl. oec.
Telefon: +385 12253119
E-pošta: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Telefaks: +385 12334009
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003920
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 40
тендеры: 151
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 151
16 июл

Номер: 11033210

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 июл

Номер: 11033203

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 июл

Номер: 10851477

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 июл

Номер: 10836100

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июн

Номер: 10438690

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июн

Номер: 10415662

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 июн

Номер: 10380243

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 июн

Номер: 10380234

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

25 май

Номер: 9954297

Страна: Хорватия

Источник: TED

24 май

Номер: 9949829

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH