Klinička bolnica Merkur: Тендеры

E-mail: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Телефон: +385 12253119
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinička bolnica Merkur
25883882856
Zajčeva 19
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Arijana Dlačić, dipl. oec.
Telefon: +385 12253119
E-pošta: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Telefaks: +385 12334009
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003920
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 40
тендеры: 129
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 129
07 мар

Номер: 8286133

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 мар

Номер: 8262962

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 мар

Номер: 8233003

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 мар

Номер: 8232934

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 мар

Номер: 8193425

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 мар

Номер: 8164433

Страна: Хорватия

Источник: TED

27 фев

Номер: 8091854

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 фев

Номер: 8045967

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 фев

Номер: 7994790

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 фев

Номер: 7836327

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH