Klinička bolnica Merkur: Тендеры

E-mail: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Телефон: +385 12253119
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinička bolnica Merkur
25883882856
Zajčeva 19
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Arijana Dlačić, dipl. oec.
Telefon: +385 12253119
E-pošta: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Telefaks: +385 12334009
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003920
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 96
тендеры: 176
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 176
20 сен

Номер: 12363509

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 сен

Номер: 12307971

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 сен

Номер: 12193640

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 сен

Номер: 12170036

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 сен

Номер: 12147378

Страна: Хорватия

Источник: TED

10 сен

Номер: 12145664

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 сен

Номер: 12107806

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 сен

Номер: 12090435

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 сен

Номер: 12053813

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 сен

Номер: 12053806

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH