Klinička bolnica Merkur: Тендеры

E-mail: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Телефон: +385 12253119
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinička bolnica Merkur
25883882856
Zajčeva 19
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Arijana Dlačić, dipl. oec.
Telefon: +385 12253119
E-pošta: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Telefaks: +385 12334009
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003920
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 96
тендеры: 218
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 218
09 янв

Номер: 15048072

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

31 дек

Номер: 14998059

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 дек

Номер: 14724260

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 дек

Номер: 14683170

Страна: Хорватия

Источник: TED

18 дек

Номер: 14601065

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 дек

Номер: 14601030

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 дек

Номер: 14144903

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 ноя

Номер: 14060706

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 ноя

Номер: 14060700

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 ноя

Номер: 13983159

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH