Središnji državni ured za središnju javnu nabavu: Тендеры

E-mail: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Телефон: +385 14599831
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
17683204722
Ulica Ivana Dežmana 6
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikolina Žužić
Telefon: +385 14599831
E-pošta: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Telefaks: +385 14599844
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003896
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 8
тендеры: 78
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 78
12 май

Номер: 9683017

Страна: Хорватия

Источник: TED

11 май

Номер: 9679588

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 май

Номер: 9559133

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 май

Номер: 9499974

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 апр

Номер: 9494980

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 апр

Номер: 9314943

Страна: Хорватия

Источник: TED

23 апр

Номер: 9313144

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 апр

Номер: 9002651

Страна: Хорватия

Источник: TED

09 апр

Номер: 9001356

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 мар

Номер: 8780178

Страна: Хорватия

Источник: TED