Središnji državni ured za središnju javnu nabavu: Тендеры

E-mail: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Телефон: +385 14599831
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
17683204722
Ulica Ivana Dežmana 6
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikolina Žužić
Telefon: +385 14599831
E-pošta: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Telefaks: +385 14599844
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003896
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 121
тендеры: 157
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 157
19 июн

Номер: 18786156

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 июн

Номер: 18753252

Страна: Хорватия

Источник: TED

17 июн

Номер: 18714198

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 июн

Номер: 18678476

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 июн

Номер: 18608354

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 июн

Номер: 18527504

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 июн

Номер: 18404169

Страна: Хорватия

Источник: TED

24 май

Номер: 18187901

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 май

Номер: 18134615

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 май

Номер: 18069652

Страна: Хорватия

Источник: TED