Središnji državni ured za središnju javnu nabavu: Тендеры

E-mail: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Телефон: +385 14599831
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
17683204722
Ulica Ivana Dežmana 6
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikolina Žužić
Telefon: +385 14599831
E-pošta: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Telefaks: +385 14599844
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003896
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 8
тендеры: 92
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 92
14 июл

Номер: 11007499

Страна: Хорватия

Источник: TED

14 июл

Номер: 11007492

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 июл

Номер: 10984872

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 июл

Номер: 10964116

Страна: Хорватия

Источник: TED

10 июл

Номер: 10917642

Страна: Хорватия

Источник: TED

27 июн

Номер: 10698440

Страна: Хорватия

Источник: TED

26 июн

Номер: 10697457

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 июн

Номер: 10697418

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 июн

Номер: 10666490

Страна: Хорватия

Источник: TED

23 июн

Номер: 10628163

Страна: Хорватия

Источник: TED