Središnji državni ured za središnju javnu nabavu: Тендеры

E-mail: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Телефон: +385 14599831
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
17683204722
Ulica Ivana Dežmana 6
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikolina Žužić
Telefon: +385 14599831
E-pošta: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Telefaks: +385 14599844
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003896
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 121
тендеры: 125
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 125
21 сен

Номер: 12393119

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12367921

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 сен

Номер: 12248206

Страна: Хорватия

Источник: TED

14 сен

Номер: 12223555

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 авг

Номер: 11871553

Страна: Хорватия

Источник: TED