Središnji državni ured za središnju javnu nabavu: Тендеры

E-mail: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Телефон: +385 14599831
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
17683204722
Ulica Ivana Dežmana 6
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikolina Žužić
Telefon: +385 14599831
E-pošta: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Telefaks: +385 14599844
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003896
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 8
тендеры: 64
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 64
12 мар

Номер: 8338954

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 мар

Номер: 8298304

Страна: Хорватия

Источник: TED

23 фев

Номер: 7994771

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 фев

Номер: 7988606

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 фев

Номер: 7987189

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 фев

Номер: 7960211

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 фев

Номер: 7550486

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 фев

Номер: 7550483

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 фев

Номер: 7549107

Страна: Хорватия

Источник: TED

05 фев

Номер: 7548008

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH