Središnji državni ured za središnju javnu nabavu: Тендеры

E-mail: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Телефон: +385 14599831
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
17683204722
Ulica Ivana Dežmana 6
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikolina Žužić
Telefon: +385 14599831
E-pošta: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Telefaks: +385 14599844
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003896
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 8
тендеры: 46
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 46
15 дек

Номер: 6273642

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 дек

Номер: 6273633

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 дек

Номер: 6245039

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 дек

Номер: 6245031

Страна: Хорватия

Источник: TED

17 ноя

Номер: 5547245

Страна: Хорватия

Источник: TED

31 окт

Номер: 5161820

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 окт

Номер: 5158855

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 окт

Номер: 5158827

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 окт

Номер: 5158816

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH