Grad Osijek: Тендеры

E-mail: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Телефон: +385 31229258
Страна: Хорватия
Город: Osijek
Адрес: Grad Osijek
30050049642
Kuhačeva 9
Osijek
31000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 31000
Na pažnju (osoba za kontakt): Vjekoslav Bagarić
Telefon: +385 31229258
E-pošta: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Telefaks: +385 313213636
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003868
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 7
тендеры: 141
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 141
19 сен

Номер: 12337197

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 сен

Номер: 12145711

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 авг

Номер: 11954809

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 авг

Номер: 11954795

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 авг

Номер: 11926807

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 авг

Номер: 11897418

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 авг

Номер: 11757726

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 авг

Номер: 11757724

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 авг

Номер: 11537793

Страна: Хорватия

Источник: TED

09 авг

Номер: 11536807

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH