Grad Osijek: Тендеры

E-mail: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Телефон: +385 31229258
Страна: Хорватия
Город: Osijek
Адрес: Grad Osijek
30050049642
Kuhačeva 9
Osijek
31000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 31000
Na pažnju (osoba za kontakt): Vjekoslav Bagarić
Telefon: +385 31229258
E-pošta: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Telefaks: +385 313213636
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003868
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 7
тендеры: 150
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 150
09 ноя

Номер: 13431991

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 ноя

Номер: 13404155

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 окт

Номер: 13159871

Страна: Хорватия

Источник: TED

26 окт

Номер: 13119088

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 окт

Номер: 12877556

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 окт

Номер: 12845342

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 окт

Номер: 12787509

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 окт

Номер: 12787507

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 окт

Номер: 12618416

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 сен

Номер: 12337197

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH