Grad Osijek: Тендеры

E-mail: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Телефон: +385 31229258
Страна: Хорватия
Город: Osijek
Адрес: Grad Osijek
30050049642
Kuhačeva 9
Osijek
31000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 31000
Na pažnju (osoba za kontakt): Vjekoslav Bagarić
Telefon: +385 31229258
E-pošta: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Telefaks: +385 313213636
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003868
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 7
тендеры: 107
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 107
22 май

Номер: 9896808

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 май

Номер: 9865608

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 май

Номер: 9723922

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 май

Номер: 9652894

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 май

Номер: 9505991

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

25 апр

Номер: 9383132

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 апр

Номер: 9096043

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 апр

Номер: 9058983

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 апр

Номер: 9032444

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 апр

Номер: 9032439

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH