Grad Osijek: Тендеры

E-mail: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Телефон: +385 31229258
Страна: Хорватия
Город: Osijek
Адрес: Grad Osijek
30050049642
Kuhačeva 9
Osijek
31000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 31000
Na pažnju (osoba za kontakt): Vjekoslav Bagarić
Telefon: +385 31229258
E-pošta: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Telefaks: +385 313213636
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003868
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 7
тендеры: 88
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 88
09 мар

Номер: 8297252

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 мар

Номер: 8265038

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 мар

Номер: 8262994

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 мар

Номер: 8262957

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 мар

Номер: 8232967

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 мар

Номер: 8191695

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

01 мар

Номер: 8163236

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 фев

Номер: 8046001

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 фев

Номер: 7994820

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 фев

Номер: 7958644

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH