Grad Osijek: Тендеры

E-mail: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Телефон: +385 31229258
Страна: Хорватия
Город: Osijek
Адрес: Grad Osijek
30050049642
Kuhačeva 9
Osijek
31000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 31000
Na pažnju (osoba za kontakt): Vjekoslav Bagarić
Telefon: +385 31229258
E-pošta: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Telefaks: +385 313213636
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003868
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 7
тендеры: 158
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 158
14 янв

Номер: 15111065

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 янв

Номер: 15085480

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 янв

Номер: 15048048

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 дек

Номер: 14724225

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 дек

Номер: 14724213

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 дек

Номер: 14266347

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 ноя

Номер: 13578786

Страна: Хорватия

Источник: TED

09 ноя

Номер: 13431991

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 ноя

Номер: 13404155

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH