Grad Osijek: Тендеры

E-mail: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Телефон: +385 31229258
Страна: Хорватия
Город: Osijek
Адрес: Grad Osijek
30050049642
Kuhačeva 9
Osijek
31000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 31000
Na pažnju (osoba za kontakt): Vjekoslav Bagarić
Telefon: +385 31229258
E-pošta: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Telefaks: +385 313213636
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003868
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 7
тендеры: 125
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 125
20 июл

Номер: 11135987

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 июл

Номер: 11135983

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 июл

Номер: 11135981

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 июл

Номер: 11082021

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 июл

Номер: 11082018

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 июл

Номер: 11058017

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 июл

Номер: 10984885

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 июл

Номер: 10889365

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 июн

Номер: 10792736

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 июн

Номер: 10792698

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH