Grad Osijek: Тендеры

E-mail: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Телефон: +385 31229258
Страна: Хорватия
Город: Osijek
Адрес: Grad Osijek
30050049642
Kuhačeva 9
Osijek
31000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 31000
Na pažnju (osoba za kontakt): Vjekoslav Bagarić
Telefon: +385 31229258
E-pošta: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Telefaks: +385 313213636
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003868
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 7
тендеры: 60
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 60
14 дек

Номер: 6243930

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 дек

Номер: 6243921

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 дек

Номер: 6067498

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 дек

Номер: 5937243

Страна: Хорватия

Источник: TED

01 дек

Номер: 5936413

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 ноя

Номер: 5667207

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 ноя

Номер: 5566027

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 ноя

Номер: 5432311

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 окт

Номер: 5158880

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 окт

Номер: 5088067

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH