Grad Osijek: Тендеры

E-mail: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Телефон: +385 31229258
Страна: Хорватия
Город: Osijek
Адрес: Grad Osijek
30050049642
Kuhačeva 9
Osijek
31000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 31000
Na pažnju (osoba za kontakt): Vjekoslav Bagarić
Telefon: +385 31229258
E-pošta: Vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Telefaks: +385 313213636
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003868
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 7
тендеры: 201
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 201
21 июн

Номер: 18854105

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 июн

Номер: 18714215

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 июн

Номер: 18678094

Страна: Хорватия

Источник: TED

14 июн

Номер: 18671577

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 июн

Номер: 18608382

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 июн

Номер: 18493121

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июн

Номер: 18436696

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 июн

Номер: 18435196

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 июн

Номер: 18403120

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 май

Номер: 18134586

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH