Gradska čistoća d. o. o., Šibenik: Тендеры


E-mail: marko.pleadin@cistoca-sibenik.hr
Телефон: +385 22332325
Страна: Хорватия
Город: Šibenik
Адрес: Gradska čistoća d. o. o., Šibenik
54873130289
Stjepana Radića 100
Šibenik
22000
Croatia
Osoba za kontakt: 22000
Telefon: +385 22332325
E-pošta: marko.pleadin@cistoca-sibenik.hr
Telefaks: +385 22310982
NUTS kod: HR034
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-sibenik.hr
всего: 1
08 мар

Номер: 560539

Страна: Хорватия

Источник: TED