Opća županijska bolnica Požega: Тендеры

E-mail: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Телефон: +385 34254515
Страна: Хорватия
Город: Požega
Адрес: Opća županijska bolnica Požega
40589450667
Osječka 107
Požega
34000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 34000
Na pažnju (osoba za kontakt): mr. sc. Lidija Radaković, dipl. oec.
Telefon: +385 34254515
E-pošta: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Telefaks: +385 34271713
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003974
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 153
тендеры: 76
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 76
08 янв

Номер: 15022114

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 янв

Номер: 15014556

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 дек

Номер: 14640440

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 дек

Номер: 14266394

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 ноя

Номер: 13702740

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 окт

Номер: 13056973

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 окт

Номер: 12911374

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 окт

Номер: 12877549

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

01 окт

Номер: 12587273

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

01 окт

Номер: 12587265

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH