Opća županijska bolnica Požega: Тендеры

E-mail: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Телефон: +385 34254515
Страна: Хорватия
Город: Požega
Адрес: Opća županijska bolnica Požega
40589450667
Osječka 107
Požega
34000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 34000
Na pažnju (osoba za kontakt): mr. sc. Lidija Radaković, dipl. oec.
Telefon: +385 34254515
E-pošta: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Telefaks: +385 34271713
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003974
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 153
тендеры: 52
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 52
16 июл

Номер: 11036190

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 июл

Номер: 11005312

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 июл

Номер: 10916191

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 июл

Номер: 10889380

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 июл

Номер: 10889373

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 июл

Номер: 10836099

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 июл

Номер: 10836097

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 июн

Номер: 10569011

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH