Opća županijska bolnica Požega: Тендеры

E-mail: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Телефон: +385 34254515
Страна: Хорватия
Город: Požega
Адрес: Opća županijska bolnica Požega
40589450667
Osječka 107
Požega
34000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 34000
Na pažnju (osoba za kontakt): mr. sc. Lidija Radaković, dipl. oec.
Telefon: +385 34254515
E-pošta: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Telefaks: +385 34271713
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003974
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 153
тендеры: 88
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 88
05 июн

Номер: 18464456

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

31 май

Номер: 18355376

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 май

Номер: 17861702

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 май

Номер: 17849637

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 апр

Номер: 17385732

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 апр

Номер: 17009074

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 апр

Номер: 17009040

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

01 апр

Номер: 16976687

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 мар

Номер: 16935998

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

25 мар

Номер: 16731613

Страна: Хорватия

Источник: TED