Opća županijska bolnica Požega: Тендеры

E-mail: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Телефон: +385 34254515
Страна: Хорватия
Город: Požega
Адрес: Opća županijska bolnica Požega
40589450667
Osječka 107
Požega
34000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 34000
Na pažnju (osoba za kontakt): mr. sc. Lidija Radaković, dipl. oec.
Telefon: +385 34254515
E-pošta: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Telefaks: +385 34271713
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003974
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 132
тендеры: 32
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 32
01 мар

Номер: 8163188

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

01 мар

Номер: 8138937

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 фев

Номер: 7987216

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 фев

Номер: 7987210

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 фев

Номер: 7506490

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 янв

Номер: 7243553

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 янв

Номер: 7049955

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 янв

Номер: 7034179

Страна: Хорватия

Источник: TED

29 дек

Номер: 6726075

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 дек

Номер: 6434675

Страна: Хорватия

Источник: TED