Opća županijska bolnica Požega: Тендеры

E-mail: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Телефон: +385 34254515
Страна: Хорватия
Город: Požega
Адрес: Opća županijska bolnica Požega
40589450667
Osječka 107
Požega
34000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 34000
Na pažnju (osoba za kontakt): mr. sc. Lidija Radaković, dipl. oec.
Telefon: +385 34254515
E-pošta: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Telefaks: +385 34271713
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003974
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 153
тендеры: 65
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 65
17 сен

Номер: 12278607

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 сен

Номер: 12278598

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 сен

Номер: 12169979

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 сен

Номер: 12090399

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 сен

Номер: 12040142

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 авг

Номер: 11671904

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 авг

Номер: 11623784

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 авг

Номер: 11536888

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 июл

Номер: 11249224

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

25 июл

Номер: 11227231

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH