Opća županijska bolnica Požega: Тендеры

E-mail: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Телефон: +385 34254515
Страна: Хорватия
Город: Požega
Адрес: Opća županijska bolnica Požega
40589450667
Osječka 107
Požega
34000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 34000
Na pažnju (osoba za kontakt): mr. sc. Lidija Radaković, dipl. oec.
Telefon: +385 34254515
E-pošta: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Telefaks: +385 34271713
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003974
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 132
тендеры: 20
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 20
24 ноя

Номер: 5734403

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 ноя

Номер: 5610275

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 ноя

Номер: 5362795

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 ноя

Номер: 5362750

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 ноя

Номер: 5341020

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 ноя

Номер: 5339526

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 окт

Номер: 4669767

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 сен

Номер: 4271546

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 авг

Номер: 3549746

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 авг

Номер: 3530651

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH