Opća županijska bolnica Požega: Тендеры

E-mail: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Телефон: +385 34254515
Страна: Хорватия
Город: Požega
Адрес: Opća županijska bolnica Požega
40589450667
Osječka 107
Požega
34000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 34000
Na pažnju (osoba za kontakt): mr. sc. Lidija Radaković, dipl. oec.
Telefon: +385 34254515
E-pošta: lidija.radakovic@pozeska-bolnica.hr
Telefaks: +385 34271713
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003974
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 132
тендеры: 41
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 41
12 май

Номер: 9682233

Страна: Хорватия

Источник: TED

10 май

Номер: 9652879

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 май

Номер: 9652824

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 май

Номер: 9534859

Страна: Хорватия

Источник: TED

03 май

Номер: 9533580

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 апр

Номер: 9096063

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 апр

Номер: 8938178

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 апр

Номер: 8915070

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 апр

Номер: 8913580

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

01 мар

Номер: 8163188

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH