Poljoprivredni institut Osijek: Тендеры

E-mail: melita.kovacevic@poljinos.hr
Телефон: +385 31515505
Страна: Хорватия
Город: Osijek
Адрес: Poljoprivredni institut Osijek
03665720049
Južno predgrađe 17
Osijek
31000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 31000
Na pažnju (osoba za kontakt): Melita Kovačević
Telefon: +385 31515505
E-pošta: melita.kovacevic@poljinos.hr
Telefaks: +385 31515509
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.poljinos.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004011
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 2
тендеры: 17
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 17
23 мар

Номер: 8619438

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 фев

Номер: 7506421

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

31 янв

Номер: 7449423

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 янв

Номер: 7172781

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 ноя

Номер: 5699788

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 ноя

Номер: 5668924

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 ноя

Номер: 5636716

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 окт

Номер: 4689521

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 авг

Номер: 3883936

Страна: Хорватия

Источник: TED

23 авг

Номер: 3882672

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH