Poljoprivredni institut Osijek: Тендеры

E-mail: melita.kovacevic@poljinos.hr
Телефон: +385 31515505
Страна: Хорватия
Город: Osijek
Адрес: Poljoprivredni institut Osijek
03665720049
Južno predgrađe 17
Osijek
31000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 31000
Na pažnju (osoba za kontakt): Melita Kovačević
Telefon: +385 31515505
E-pošta: melita.kovacevic@poljinos.hr
Telefaks: +385 31515509
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.poljinos.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004011
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 2
тендеры: 50
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 50
07 июн

Номер: 18515745

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 май

Номер: 18261021

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 май

Номер: 17849726

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 апр

Номер: 17237536

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 апр

Номер: 17205864

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 апр

Номер: 17205829

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 апр

Номер: 17168888

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 апр

Номер: 17168886

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 апр

Номер: 17168880

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 фев

Номер: 16054676

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH