Poljoprivredni institut Osijek: Тендеры

E-mail: melita.kovacevic@poljinos.hr
Телефон: +385 31515505
Страна: Хорватия
Город: Osijek
Адрес: Poljoprivredni institut Osijek
03665720049
Južno predgrađe 17
Osijek
31000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 31000
Na pažnju (osoba za kontakt): Melita Kovačević
Telefon: +385 31515505
E-pošta: melita.kovacevic@poljinos.hr
Telefaks: +385 31515509
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.poljinos.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004011
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 2
тендеры: 31
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 31
05 окт

Номер: 12683304

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 окт

Номер: 12602413

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

25 сен

Номер: 12459860

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 сен

Номер: 12219084

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

31 авг

Номер: 11983605

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 авг

Номер: 11783452

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 июл

Номер: 11033167

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июн

Номер: 10441762

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

31 май

Номер: 10091756

Страна: Хорватия

Источник: TED