Športski objekti d. o. o., Osijek: Тендеры

E-mail: miroslav.oreskovic@sportski-objekti.hr
Телефон: +385 31285510/+385 31285502/+385 31285509
Страна: Хорватия
Город: Osijek
Адрес: Športski objekti d. o. o., Osijek
89861654362
Adama Reisnera 46a
Osijek
31000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 31000
Na pažnju (osoba za kontakt): Miroslav Orešković, Elza Pintar, Katica Šobat
Telefon: +385 31285510/+385 31285502/+385 31285509
E-pošta: miroslav.oreskovic@sportski-objekti.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004009
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.

За этот период данных нет. Используйте поиск