Opća bolnica Pula: Тендеры

E-mail: tomislav.uravic@obpula.hr
Телефон: +385 52376414
Страна: Хорватия
Город: Pula
Адрес: Opća bolnica Pula
16089706543
Negrijeva 6
Pula
52100
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52100
Na pažnju (osoba za kontakt): Tomislav Uravić, dipl. oec.
Telefon: +385 52376414
E-pošta: tomislav.uravic@obpula.hr
Telefaks: +385 52376412
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004045
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 269
тендеры: 199
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 199
17 авг

Номер: 11695849

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 авг

Номер: 11557571

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 авг

Номер: 11536830

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 авг

Номер: 11536827

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 авг

Номер: 11484456

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 авг

Номер: 11484447

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 авг

Номер: 11464325

Страна: Хорватия

Источник: TED

03 авг

Номер: 11413573

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 авг

Номер: 11412211

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

01 авг

Номер: 11387637

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH