Opća bolnica Pula: Тендеры

E-mail: tomislav.uravic@obpula.hr
Телефон: +385 52376414
Страна: Хорватия
Город: Pula
Адрес: Opća bolnica Pula
16089706543
Negrijeva 6
Pula
52100
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52100
Na pažnju (osoba za kontakt): Tomislav Uravić, dipl. oec.
Telefon: +385 52376414
E-pošta: tomislav.uravic@obpula.hr
Telefaks: +385 52376412
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004045
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 269
тендеры: 167
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 167
15 июн

Номер: 10464102

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июн

Номер: 10441739

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 июн

Номер: 10414121

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 июн

Номер: 10380269

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 июн

Номер: 10318835

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 июн

Номер: 10289841

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июн

Номер: 10253124

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июн

Номер: 10250118

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 июн

Номер: 10209936

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 июн

Номер: 10209932

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH