Opća bolnica Pula: Тендеры

E-mail: tomislav.uravic@obpula.hr
Телефон: +385 52376414
Страна: Хорватия
Город: Pula
Адрес: Opća bolnica Pula
16089706543
Negrijeva 6
Pula
52100
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52100
Na pažnju (osoba za kontakt): Tomislav Uravić, dipl. oec.
Telefon: +385 52376414
E-pošta: tomislav.uravic@obpula.hr
Telefaks: +385 52376412
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004045
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 156
тендеры: 83
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 83
15 дек

Номер: 6273651

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 дек

Номер: 6243864

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 дек

Номер: 6216486

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 дек

Номер: 6094811

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 ноя

Номер: 5495793

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 ноя

Номер: 5467832

Страна: Хорватия

Источник: TED

07 ноя

Номер: 5312929

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 ноя

Номер: 5267019

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 ноя

Номер: 5244795

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH