Opća bolnica Pula: Тендеры

E-mail: tomislav.uravic@obpula.hr
Телефон: +385 52376414
Страна: Хорватия
Город: Pula
Адрес: Opća bolnica Pula
16089706543
Negrijeva 6
Pula
52100
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52100
Na pažnju (osoba za kontakt): Tomislav Uravić, dipl. oec.
Telefon: +385 52376414
E-pošta: tomislav.uravic@obpula.hr
Telefaks: +385 52376412
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004045
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 269
тендеры: 213
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 213
18 окт

Номер: 12935344

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 окт

Номер: 12911494

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 окт

Номер: 12911456

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 окт

Номер: 12877534

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 окт

Номер: 12719158

Страна: Хорватия

Источник: TED

03 окт

Номер: 12618427

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

25 сен

Номер: 12462787

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 сен

Номер: 12306878

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 сен

Номер: 12306812

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 сен

Номер: 12278554

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH