Opća bolnica Pula: Тендеры

E-mail: tomislav.uravic@obpula.hr
Телефон: +385 52376414
Страна: Хорватия
Город: Pula
Адрес: Opća bolnica Pula
16089706543
Negrijeva 6
Pula
52100
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52100
Na pažnju (osoba za kontakt): Tomislav Uravić, dipl. oec.
Telefon: +385 52376414
E-pošta: tomislav.uravic@obpula.hr
Telefaks: +385 52376412
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004045
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 269
тендеры: 344
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 344
24 июн

Номер: 18860807

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 июн

Номер: 18854177

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 июн

Номер: 18565298

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 май

Номер: 18230095

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 май

Номер: 18230062

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 май

Номер: 18138468

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 май

Номер: 18138464

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 май

Номер: 18144761

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 май

Номер: 18134613

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 май

Номер: 18102977

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH