Opća bolnica Pula: Тендеры

E-mail: tomislav.uravic@obpula.hr
Телефон: +385 52376414
Страна: Хорватия
Город: Pula
Адрес: Opća bolnica Pula
16089706543
Negrijeva 6
Pula
52100
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52100
Na pažnju (osoba za kontakt): Tomislav Uravić, dipl. oec.
Telefon: +385 52376414
E-pošta: tomislav.uravic@obpula.hr
Telefaks: +385 52376412
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004045
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 269
тендеры: 239
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 239
13 дек

Номер: 14464978

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 дек

Номер: 14434237

Страна: Хорватия

Источник: TED

11 дек

Номер: 14398803

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 дек

Номер: 14299828

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 дек

Номер: 14263947

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 дек

Номер: 14240317

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 ноя

Номер: 14062376

Страна: Хорватия

Источник: TED

23 ноя

Номер: 13778838

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 ноя

Номер: 13737802

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 ноя

Номер: 13589617

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH