Opća bolnica Pula: Тендеры

E-mail: tomislav.uravic@obpula.hr
Телефон: +385 52376414
Страна: Хорватия
Город: Pula
Адрес: Opća bolnica Pula
16089706543
Negrijeva 6
Pula
52100
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52100
Na pažnju (osoba za kontakt): Tomislav Uravić, dipl. oec.
Telefon: +385 52376414
E-pošta: tomislav.uravic@obpula.hr
Telefaks: +385 52376412
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004045
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 192
тендеры: 122
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 122
15 мар

Номер: 8436998

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 мар

Номер: 8436997

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 мар

Номер: 8375664

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 мар

Номер: 8374823

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 мар

Номер: 8338981

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 мар

Номер: 8286187

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 мар

Номер: 8286131

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 мар

Номер: 8262952

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 мар

Номер: 8233954

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 фев

Номер: 7987212

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH