Opća bolnica Zadar: Тендеры

E-mail: nabava@bolnica-zadar.hr
Телефон: +385 23505491
Страна: Хорватия
Город: Zadar
Адрес: Opća bolnica Zadar
11854878552
Bože Peričića 5
Zadar
23000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 23000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nino Funčić, dipl. oec. – voditelj Odjela za poslove nabave; Katija Nikpalj, mr. pharm. – rukovoditeljica Službe za ljekarničku djelatnost
Telefon: +385 23505491
E-pošta: nabava@bolnica-zadar.hr
Telefaks: +385 23312386
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004083
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 123
тендеры: 159
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 159
19 сен

Номер: 12337201

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 сен

Номер: 12278569

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 сен

Номер: 12170026

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 сен

Номер: 12145682

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 сен

Номер: 12145666

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 сен

Номер: 12017832

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 авг

Номер: 11897454

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 авг

Номер: 11897446

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 авг

Номер: 11870059

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 авг

Номер: 11757752

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH