Opća bolnica Zadar: Тендеры

E-mail: nabava@bolnica-zadar.hr
Телефон: +385 23505491
Страна: Хорватия
Город: Zadar
Адрес: Opća bolnica Zadar
11854878552
Bože Peričića 5
Zadar
23000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 23000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nino Funčić, dipl. oec. – voditelj Odjela za poslove nabave; Katija Nikpalj, mr. pharm. – rukovoditeljica Službe za ljekarničku djelatnost
Telefon: +385 23505491
E-pošta: nabava@bolnica-zadar.hr
Telefaks: +385 23312386
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004083
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 123
тендеры: 140
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 140
12 июл

Номер: 10984954

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 июл

Номер: 10918094

Страна: Хорватия

Источник: TED

05 июл

Номер: 10870238

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 июн

Номер: 10318871

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

01 июн

Номер: 10160278

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 май

Номер: 10090055

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 май

Номер: 10047049

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 май

Номер: 9927339

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 май

Номер: 9797530

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 май

Номер: 9723923

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH