Opća bolnica Zadar: Тендеры

E-mail: nabava@bolnica-zadar.hr
Телефон: +385 23505491
Страна: Хорватия
Город: Zadar
Адрес: Opća bolnica Zadar
11854878552
Bože Peričića 5
Zadar
23000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 23000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nino Funčić, dipl. oec. – voditelj Odjela za poslove nabave; Katija Nikpalj, mr. pharm. – rukovoditeljica Službe za ljekarničku djelatnost
Telefon: +385 23505491
E-pošta: nabava@bolnica-zadar.hr
Telefaks: +385 23312386
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004083
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 182
тендеры: 202
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 202
08 янв

Номер: 15022367

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 янв

Номер: 15010058

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 янв

Номер: 15010036

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 янв

Номер: 15010034

Страна: Хорватия

Источник: TED

03 янв

Номер: 15008970

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 янв

Номер: 15008968

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

31 дек

Номер: 14998078

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 дек

Номер: 14953513

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 дек

Номер: 14952371

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 дек

Номер: 14911455

Страна: Хорватия

Источник: TED