Opća bolnica Zadar: Тендеры

E-mail: nabava@bolnica-zadar.hr
Телефон: +385 23505491
Страна: Хорватия
Город: Zadar
Адрес: Opća bolnica Zadar
11854878552
Bože Peričića 5
Zadar
23000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 23000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nino Funčić, dipl. oec. – voditelj Odjela za poslove nabave; Katija Nikpalj, mr. pharm. – rukovoditeljica Službe za ljekarničku djelatnost
Telefon: +385 23505491
E-pošta: nabava@bolnica-zadar.hr
Telefaks: +385 23312386
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004083
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 182
тендеры: 264
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 264
24 июн

Номер: 18895896

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 июн

Номер: 18895857

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 июн

Номер: 18860524

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 июн

Номер: 18854104

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 июн

Номер: 18786155

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 июн

Номер: 18753232

Страна: Хорватия

Источник: TED

17 июн

Номер: 18714222

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 июн

Номер: 18714201

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 июн

Номер: 18598326

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 июн

Номер: 18493135

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH