Opća bolnica Zadar: Тендеры

E-mail: nabava@bolnica-zadar.hr
Телефон: +385 23505491
Страна: Хорватия
Город: Zadar
Адрес: Opća bolnica Zadar
11854878552
Bože Peričića 5
Zadar
23000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 23000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nino Funčić, dipl. oec. – voditelj Odjela za poslove nabave; Katija Nikpalj, mr. pharm. – rukovoditeljica Službe za ljekarničku djelatnost
Telefon: +385 23505491
E-pošta: nabava@bolnica-zadar.hr
Telefaks: +385 23312386
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004083
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 43
тендеры: 116
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 116
12 мар

Номер: 8339044

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 мар

Номер: 8233021

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 мар

Номер: 8232961

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 фев

Номер: 8091917

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 фев

Номер: 8091909

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 фев

Номер: 8047502

Страна: Хорватия

Источник: TED

26 фев

Номер: 8046050

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 фев

Номер: 8046033

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 фев

Номер: 7987229

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 фев

Номер: 7958642

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH