Naftalan, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju: Тендеры

E-mail: tea.vukosic@naftalan.hr
Телефон: +385 12834503/+385 12834508
Страна: Хорватия
Город: Ivanić Grad
Адрес: Naftalan, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
43511228502
Omladinska 23a
Ivanić Grad
10310
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10310
Na pažnju (osoba za kontakt): Tea Vukošić Paher, dipl. iur.
Telefon: +385 12834503/+385 12834508
E-pošta: tea.vukosic@naftalan.hr
Telefaks: +385 12881481
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004081
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 1
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 1
21 июн

Номер: 10570654

Страна: Хорватия

Источник: TED