Grad Slavonski Brod: Тендеры

E-mail: matej.dolibasic@slavonski-brod.hr
Телефон: +385 35217032/+385 35217098
Страна: Хорватия
Город: Slavonski Brod
Адрес: Grad Slavonski Brod
58007872049
Vukovarska 1
Slavonski Brod
35000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 35000
Na pažnju (osoba za kontakt): Matej Dolibašič, mag. ing. el.; Martina Dukić, mag. oec.
Telefon: +385 35217032/+385 35217098
E-pošta: matej.dolibasic@slavonski-brod.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004144
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 20
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 20
13 ноя

Номер: 5432315

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 ноя

Номер: 5387586

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 ноя

Номер: 5364198

Страна: Хорватия

Источник: TED

25 сен

Номер: 4463216

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 сен

Номер: 4271524

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 сен

Номер: 4249747

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 авг

Номер: 3705167

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 июл

Номер: 3417600

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 июл

Номер: 3417556

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 июл

Номер: 2937126

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH