Grad Slavonski Brod: Тендеры

E-mail: matej.dolibasic@slavonski-brod.hr
Телефон: +385 35217032/+385 35217098
Страна: Хорватия
Город: Slavonski Brod
Адрес: Grad Slavonski Brod
58007872049
Vukovarska 1
Slavonski Brod
35000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 35000
Na pažnju (osoba za kontakt): Matej Dolibašič, mag. ing. el.; Martina Dukić, mag. oec.
Telefon: +385 35217032/+385 35217098
E-pošta: matej.dolibasic@slavonski-brod.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004144
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 95
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 95
14 дек

Номер: 14502436

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 дек

Номер: 14145001

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 ноя

Номер: 13935735

Страна: Хорватия

Источник: TED

26 ноя

Номер: 13932814

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 ноя

Номер: 13855317

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 ноя

Номер: 13737722

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 ноя

Номер: 13474314

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 окт

Номер: 12911477

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 окт

Номер: 12787537

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 окт

Номер: 12787534

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH