Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama: Тендеры

E-mail: tihanaf@voda.hr
Телефон: +385 16307473
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
28921383001
Ulica grada Vukovara 220
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Tihana Fiala Kovačević
Telefon: +385 16307473
E-pošta: tihanaf@voda.hr
Telefaks: +385 16307394
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004176
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 32
тендеры: 355
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 355
16 мар

Номер: 8467344

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 мар

Номер: 8467336

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 мар

Номер: 8467331

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 мар

Номер: 8406633

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 мар

Номер: 8406593

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 мар

Номер: 8298753

Страна: Хорватия

Источник: TED

10 мар

Номер: 8298749

Страна: Хорватия

Источник: TED

09 мар

Номер: 8292209

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 мар

Номер: 8291105

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 мар

Номер: 8291103

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH