Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama: Тендеры

E-mail: tihanaf@voda.hr
Телефон: +385 16307473
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
28921383001
Ulica grada Vukovara 220
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Tihana Fiala Kovačević
Telefon: +385 16307473
E-pošta: tihanaf@voda.hr
Telefaks: +385 16307394
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004176
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 55
тендеры: 658
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 658
20 окт

Номер: 12964733

Страна: Хорватия

Источник: TED

20 окт

Номер: 12964666

Страна: Хорватия

Источник: TED

20 окт

Номер: 12964405

Страна: Хорватия

Источник: TED

19 окт

Номер: 12963586

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 окт

Номер: 12963546

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 окт

Номер: 12935437

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 окт

Номер: 12935378

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 окт

Номер: 12935351

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH