Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama: Тендеры

E-mail: tihanaf@voda.hr
Телефон: +385 16307473
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
28921383001
Ulica grada Vukovara 220
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Tihana Fiala Kovačević
Telefon: +385 16307473
E-pošta: tihanaf@voda.hr
Telefaks: +385 16307394
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004176
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 55
тендеры: 901
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 901
25 июн

Номер: 18898197

Страна: Хорватия

Источник: TED

24 июн

Номер: 18895877

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 июн

Номер: 18895818

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 июн

Номер: 18814533

Страна: Хорватия

Источник: TED

20 июн

Номер: 18786795

Страна: Хорватия

Источник: TED

20 июн

Номер: 18786793

Страна: Хорватия

Источник: TED

19 июн

Номер: 18786184

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 июн

Номер: 18786181

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 июн

Номер: 18786174

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 июн

Номер: 18786172

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH