Grad Labin: Тендеры

E-mail: maja.babic@labin.hr
Телефон: +385 52866830
Страна: Хорватия
Город: Labin
Адрес: Grad Labin
19041331726
Titov trg 11
Labin
52220
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52220
Na pažnju (osoba za kontakt): Maja Babić Vidak
Telefon: +385 52866830
E-pošta: maja.babic@labin.hr
Telefaks: +385 52852269
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004172
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 4
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 4
08 дек

Номер: 6094829

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 сен

Номер: 4522001

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 май

Номер: 2057418

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 май

Номер: 2032259

Страна: Хорватия

Источник: TED