Financijska agencija: Тендеры

E-mail: nabava@fina.hr
Телефон: +385 16128019
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Financijska agencija
85821130368
Ulica grada Vukovara 70
Zagreb
10000
Croatia
Osoba za kontakt: 10000
Telefon: +385 16128019
E-pošta: nabava@fina.hr
Telefaks: +385 16304063
NUTS kod: HR011
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fina.hr

Контракты: 34
тендеры: 275
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 275
15 мар

Номер: 8436966

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 мар

Номер: 8436965

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 мар

Номер: 8406630

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 мар

Номер: 8339032

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 мар

Номер: 8297214

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 мар

Номер: 8287405

Страна: Хорватия

Источник: TED

07 мар

Номер: 8286199

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 мар

Номер: 8286148

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 мар

Номер: 8264380

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 мар

Номер: 8262982

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH