Financijska agencija: Тендеры

E-mail: nabava@fina.hr
Телефон: +385 16128019
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Financijska agencija
85821130368
Ulica grada Vukovara 70
Zagreb
10000
Croatia
Osoba za kontakt: 10000
Telefon: +385 16128019
E-pošta: nabava@fina.hr
Telefaks: +385 16304063
NUTS kod: HR011
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fina.hr

Контракты: 18
тендеры: 210
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 210
15 дек

Номер: 6273696

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 дек

Номер: 6273673

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 дек

Номер: 6273646

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 дек

Номер: 6184021

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 дек

Номер: 6152823

Страна: Хорватия

Источник: TED

11 дек

Номер: 6152022

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 дек

Номер: 6096010

Страна: Хорватия

Источник: TED

07 дек

Номер: 6067521

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 дек

Номер: 6067431

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 дек

Номер: 6041081

Страна: Хорватия

Источник: TED