Financijska agencija: Тендеры

E-mail: nabava@fina.hr
Телефон: +385 16128019
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Financijska agencija
85821130368
Ulica grada Vukovara 70
Zagreb
10000
Croatia
Osoba za kontakt: 10000
Telefon: +385 16128019
E-pošta: nabava@fina.hr
Telefaks: +385 16304063
NUTS kod: HR011
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fina.hr

Контракты: 55
тендеры: 422
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 422
21 сен

Номер: 12393185

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12393122

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12393121

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12367123

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 сен

Номер: 12367117

Страна: Хорватия

Источник: TED

19 сен

Номер: 12337171

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 сен

Номер: 12337167

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 сен

Номер: 12306868

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 сен

Номер: 12306846

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 сен

Номер: 12306827

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH