Financijska agencija: Тендеры

E-mail: nabava@fina.hr
Телефон: +385 16128019
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Financijska agencija
85821130368
Ulica grada Vukovara 70
Zagreb
10000
Croatia
Osoba za kontakt: 10000
Telefon: +385 16128019
E-pošta: nabava@fina.hr
Telefaks: +385 16304063
NUTS kod: HR011
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fina.hr

Контракты: 52
тендеры: 369
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 369
20 июл

Номер: 11109021

Страна: Хорватия

Источник: TED

18 июл

Номер: 11082047

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 июл

Номер: 11058025

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 июл

Номер: 11037618

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 июл

Номер: 11033205

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 июл

Номер: 11005242

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 июл

Номер: 10986958

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 июл

Номер: 10984892

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 июл

Номер: 10962630

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 июл

Номер: 10917343

Страна: Хорватия

Источник: TED