Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav kaznionica u Valturi: Тендеры

E-mail: financije-komercijala@kaznionica-valtura.t-com.hr
Телефон: +385 52300712/+385 52300740
Страна: Хорватия
Город: Pula
Адрес: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav kaznionica u Valturi
17231519023
Valtursko polje 211
Pula
52100
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52100
Na pažnju (osoba za kontakt): Jelena Tarticchio, Esten Mohorović
Telefon: +385 52300712/+385 52300740
E-pošta: financije-komercijala@kaznionica-valtura.t-com.hr
Telefaks: +385 52300706
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002367
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 1
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 1
18 дек

Номер: 14555273

Страна: Хорватия

Источник: TED