Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice: Тендеры

E-mail: nabava@kbcsm.hr
Телефон: +385 13787294
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
84924656517
Vinogradska cesta 29
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Goran Kuljić, univ. spec. oec.; Lidija Kanić, dipl. oec.
Telefon: +385 13787294
E-pošta: nabava@kbcsm.hr
Telefaks: +385 13768270
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002356
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 34
тендеры: 144
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 144
15 ноя

Номер: 13539710

Страна: Хорватия

Источник: TED

09 ноя

Номер: 13432105

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 ноя

Номер: 13296797

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 ноя

Номер: 13270697

Страна: Хорватия

Источник: TED

31 окт

Номер: 13204738

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 окт

Номер: 13160746

Страна: Хорватия

Источник: TED

29 окт

Номер: 13158602

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

25 окт

Номер: 13088908

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 окт

Номер: 13032375

Страна: Хорватия

Источник: TED

24 окт

Номер: 13032322

Страна: Хорватия

Источник: TED