Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice: Тендеры

E-mail: nabava@kbcsm.hr
Телефон: +385 13787294
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
84924656517
Vinogradska cesta 29
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Goran Kuljić, univ. spec. oec.; Lidija Kanić, dipl. oec.
Telefon: +385 13787294
E-pošta: nabava@kbcsm.hr
Telefaks: +385 13768270
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002356
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 34
тендеры: 251
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 251
13 июн

Номер: 18640445

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 июн

Номер: 18609628

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 июн

Номер: 18609627

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 июн

Номер: 18609626

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 июн

Номер: 18609625

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 июн

Номер: 18609624

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 июн

Номер: 18608372

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 июн

Номер: 18598299

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 июн

Номер: 18529706

Страна: Хорватия

Источник: TED

10 июн

Номер: 18529442

Страна: Хорватия

Источник: TED