Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice: Тендеры

E-mail: nabava@kbcsm.hr
Телефон: +385 13787294
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
84924656517
Vinogradska cesta 29
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Goran Kuljić, univ. spec. oec.; Lidija Kanić, dipl. oec.
Telefon: +385 13787294
E-pošta: nabava@kbcsm.hr
Telefaks: +385 13768270
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002356
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 34
тендеры: 121
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 121
21 сен

Номер: 12393118

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 сен

Номер: 12306845

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 сен

Номер: 12278609

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 сен

Номер: 12222056

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 сен

Номер: 12111961

Страна: Хорватия

Источник: TED

05 сен

Номер: 12053850

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

31 авг

Номер: 11955792

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 авг

Номер: 11954873

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 авг

Номер: 11923212

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH