Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice: Тендеры

E-mail: nabava@kbcsm.hr
Телефон: +385 13787294
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
84924656517
Vinogradska cesta 29
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Goran Kuljić, univ. spec. oec.; Lidija Kanić, dipl. oec.
Telefon: +385 13787294
E-pošta: nabava@kbcsm.hr
Telefaks: +385 13768270
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002356
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 34
тендеры: 97
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 97
12 июл

Номер: 10984904

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 июл

Номер: 10962636

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 июл

Номер: 10916229

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 июл

Номер: 10890640

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 июл

Номер: 10848180

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 июн

Номер: 10729099

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 июн

Номер: 10533796

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 июн

Номер: 10533792

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 июн

Номер: 10381800

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 июн

Номер: 10380258

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH