Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice: Тендеры

E-mail: nabava@kbcsm.hr
Телефон: +385 13787294
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
84924656517
Vinogradska cesta 29
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Goran Kuljić, univ. spec. oec.; Lidija Kanić, dipl. oec.
Telefon: +385 13787294
E-pošta: nabava@kbcsm.hr
Telefaks: +385 13768270
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002356
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 34
тендеры: 53
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 53
16 мар

Номер: 8467402

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 мар

Номер: 8374847

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 мар

Номер: 8262986

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 мар

Номер: 8191641

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

01 мар

Номер: 8163197

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 фев

Номер: 8137304

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 фев

Номер: 7836317

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 фев

Номер: 7813890

Страна: Хорватия

Источник: TED

14 фев

Номер: 7784134

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 фев

Номер: 7635285

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH