Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice: Тендеры

E-mail: nabava@kbcsm.hr
Телефон: +385 13787294
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
84924656517
Vinogradska cesta 29
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Goran Kuljić, univ. spec. oec.; Lidija Kanić, dipl. oec.
Telefon: +385 13787294
E-pošta: nabava@kbcsm.hr
Telefaks: +385 13768270
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002356
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 34
тендеры: 32
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 32
14 дек

Номер: 6243903

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 дек

Номер: 6153486

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 дек

Номер: 6153485

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 дек

Номер: 6153484

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 дек

Номер: 5937758

Страна: Хорватия

Источник: TED

01 дек

Номер: 5936472

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 ноя

Номер: 5734343

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 ноя

Номер: 5668901

Страна: Хорватия

Источник: TED

17 ноя

Номер: 5565986

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 ноя

Номер: 5548239

Страна: Хорватия

Источник: TED