Ministarstvo poduzetništva i obrta: Тендеры

E-mail: zeljko.sinkovic@minpo.hr
Телефон: +385 16109242/+385 16106823
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo poduzetništva i obrta
53478826580
Ulica grada Vukovara 78
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Željko Sinković, Nikola Halagić
Telefon: +385 16109242/+385 16106823
E-pošta: zeljko.sinkovic@minpo.hr
Telefaks: +385 16109823
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002324
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 7
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.

За этот период данных нет. Используйте поиск