Opća bolnica Dr. Josip Benčević: Тендеры

E-mail: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Телефон: +385 35217906
Страна: Хорватия
Город: Slavonski Brod
Адрес: Opća bolnica Dr. Josip Benčević
91554844265
Andrije Štampara 42
Slavonski Brod
35000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 35000
Na pažnju (osoba za kontakt): Marinka Akmačić, dipl. iur.
Telefon: +385 35217906
E-pošta: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Telefaks: +385 35364361
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002361
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 188
тендеры: 127
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 127
13 ноя

Номер: 13503994

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 ноя

Номер: 13503977

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

31 окт

Номер: 13242592

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 окт

Номер: 13203094

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 окт

Номер: 13160055

Страна: Хорватия

Источник: TED

29 окт

Номер: 13158572

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 окт

Номер: 13158555

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 окт

Номер: 13117168

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 окт

Номер: 13031856

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 окт

Номер: 13002502

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH