Opća bolnica Dr. Josip Benčević: Тендеры

E-mail: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Телефон: +385 35217906
Страна: Хорватия
Город: Slavonski Brod
Адрес: Opća bolnica Dr. Josip Benčević
91554844265
Andrije Štampara 42
Slavonski Brod
35000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 35000
Na pažnju (osoba za kontakt): Marinka Akmačić, dipl. iur.
Telefon: +385 35217906
E-pošta: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Telefaks: +385 35364361
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002361
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 31
тендеры: 55
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 55
02 дек

Номер: 5937606

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 дек

Номер: 5937555

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 ноя

Номер: 5667155

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 ноя

Номер: 5280097

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 окт

Номер: 5090021

Страна: Хорватия

Источник: TED

27 окт

Номер: 5090016

Страна: Хорватия

Источник: TED

24 окт

Номер: 5035590

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 окт

Номер: 4747960

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 сен

Номер: 4550392

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 сен

Номер: 4550391

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH