Opća bolnica Dr. Josip Benčević: Тендеры

E-mail: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Телефон: +385 35217906
Страна: Хорватия
Город: Slavonski Brod
Адрес: Opća bolnica Dr. Josip Benčević
91554844265
Andrije Štampara 42
Slavonski Brod
35000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 35000
Na pažnju (osoba za kontakt): Marinka Akmačić, dipl. iur.
Telefon: +385 35217906
E-pošta: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Telefaks: +385 35364361
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002361
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 188
тендеры: 110
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 110
22 сен

Номер: 12394453

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 сен

Номер: 12393124

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12367923

Страна: Хорватия

Источник: TED

20 сен

Номер: 12366534

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 сен

Номер: 12170021

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 сен

Номер: 12107804

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

31 авг

Номер: 11983594

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 авг

Номер: 11923153

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 авг

Номер: 11695855

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 авг

Номер: 11671950

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH