Opća bolnica Dr. Josip Benčević: Тендеры

E-mail: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Телефон: +385 35217906
Страна: Хорватия
Город: Slavonski Brod
Адрес: Opća bolnica Dr. Josip Benčević
91554844265
Andrije Štampara 42
Slavonski Brod
35000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 35000
Na pažnju (osoba za kontakt): Marinka Akmačić, dipl. iur.
Telefon: +385 35217906
E-pošta: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Telefaks: +385 35364361
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002361
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 238
тендеры: 145
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 145
10 янв

Номер: 15067837

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 янв

Номер: 15009055

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 янв

Номер: 15009053

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 янв

Номер: 15009051

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 янв

Номер: 15009041

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 янв

Номер: 15009010

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 дек

Номер: 14793246

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 дек

Номер: 14680738

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 дек

Номер: 14640479

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 дек

Номер: 14640389

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH