Opća bolnica Dr. Josip Benčević: Тендеры

E-mail: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Телефон: +385 35217906
Страна: Хорватия
Город: Slavonski Brod
Адрес: Opća bolnica Dr. Josip Benčević
91554844265
Andrije Štampara 42
Slavonski Brod
35000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 35000
Na pažnju (osoba za kontakt): Marinka Akmačić, dipl. iur.
Telefon: +385 35217906
E-pošta: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Telefaks: +385 35364361
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002361
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 238
тендеры: 188
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 188
24 июн

Номер: 18895850

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 июн

Номер: 18565328

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 июн

Номер: 18495038

Страна: Хорватия

Источник: TED

07 июн

Номер: 18495031

Страна: Хорватия

Источник: TED

05 июн

Номер: 18467107

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июн

Номер: 18464443

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 май

Номер: 18334600

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 май

Номер: 18230077

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 май

Номер: 18230068

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 май

Номер: 17994790

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH