Opća bolnica Dr. Josip Benčević: Тендеры

E-mail: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Телефон: +385 35217906
Страна: Хорватия
Город: Slavonski Brod
Адрес: Opća bolnica Dr. Josip Benčević
91554844265
Andrije Štampara 42
Slavonski Brod
35000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 35000
Na pažnju (osoba za kontakt): Marinka Akmačić, dipl. iur.
Telefon: +385 35217906
E-pošta: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Telefaks: +385 35364361
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002361
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 152
тендеры: 96
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 96
12 июл

Номер: 10984920

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 июл

Номер: 10889361

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 июл

Номер: 10848207

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 июн

Номер: 10761533

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 июн

Номер: 10697388

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 июн

Номер: 10464093

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 июн

Номер: 10464092

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июн

Номер: 10441765

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 июн

Номер: 10372579

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH