Opća bolnica Dr. Josip Benčević: Тендеры

E-mail: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Телефон: +385 35217906
Страна: Хорватия
Город: Slavonski Brod
Адрес: Opća bolnica Dr. Josip Benčević
91554844265
Andrije Štampara 42
Slavonski Brod
35000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 35000
Na pažnju (osoba za kontakt): Marinka Akmačić, dipl. iur.
Telefon: +385 35217906
E-pošta: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Telefaks: +385 35364361
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002361
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 31
тендеры: 70
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 70
21 май

Номер: 9865691

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 май

Номер: 9769163

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 май

Номер: 9716622

Страна: Хорватия

Источник: TED

14 май

Номер: 9715202

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 май

Номер: 9652854

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 май

Номер: 9559566

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 май

Номер: 9506035

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 апр

Номер: 9417186

Страна: Хорватия

Источник: TED

26 апр

Номер: 9415293

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 апр

Номер: 9350071

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH