Hrvatska banka za obnovu i razvitak: Тендеры

E-mail: ivrdoljak@hbor.hr
Телефон: +385 14591787
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
26702280390
Strossmayerov trg 9
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivan Vrdoljak
Telefon: +385 14591787
E-pošta: ivrdoljak@hbor.hr
Telefaks: +385 14591666
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+015-0002315

Контракты: 21
тендеры: 46
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 46
13 мар

Номер: 8374850

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 мар

Номер: 8291093

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 фев

Номер: 8091905

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 фев

Номер: 8046058

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 фев

Номер: 7994839

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 фев

Номер: 7666007

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

25 янв

Номер: 7301449

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 янв

Номер: 7124830

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 янв

Номер: 6745669

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 янв

Номер: 6745639

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH