Hrvatska banka za obnovu i razvitak: Тендеры

E-mail: ivrdoljak@hbor.hr
Телефон: +385 14591787
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
26702280390
Strossmayerov trg 9
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivan Vrdoljak
Telefon: +385 14591787
E-pošta: ivrdoljak@hbor.hr
Telefaks: +385 14591666
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+015-0002315

Контракты: 21
тендеры: 64
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 64
10 июл

Номер: 10940887

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 июл

Номер: 10916230

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 июл

Номер: 10836087

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 июн

Номер: 10380236

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 июн

Номер: 10254025

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 май

Номер: 10090056

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

25 май

Номер: 9978515

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 май

Номер: 9824205

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH