Hrvatska banka za obnovu i razvitak: Тендеры

E-mail: ivrdoljak@hbor.hr
Телефон: +385 14591787
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
26702280390
Strossmayerov trg 9
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivan Vrdoljak
Telefon: +385 14591787
E-pošta: ivrdoljak@hbor.hr
Telefaks: +385 14591666
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+015-0002315

Контракты: 21
тендеры: 73
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 73
19 сен

Номер: 12337219

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 сен

Номер: 12278544

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 сен

Номер: 12246367

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 сен

Номер: 12246360

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 сен

Номер: 12017808

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 авг

Номер: 11507818

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

31 июл

Номер: 11366205

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 июл

Номер: 11320104

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 июл

Номер: 11199341

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 июл

Номер: 10940887

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH