Hrvatska banka za obnovu i razvitak: Тендеры

E-mail: ivrdoljak@hbor.hr
Телефон: +385 14591787
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
26702280390
Strossmayerov trg 9
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivan Vrdoljak
Telefon: +385 14591787
E-pošta: ivrdoljak@hbor.hr
Telefaks: +385 14591666
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+015-0002315

Контракты: 21
тендеры: 35
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 35
27 ноя

Номер: 5783656

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 ноя

Номер: 5387611

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 ноя

Номер: 5244804

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 ноя

Номер: 5244756

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 ноя

Номер: 5244734

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 окт

Номер: 4944810

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 сен

Номер: 4591236

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 сен

Номер: 4550435

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 авг

Номер: 4013476

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 авг

Номер: 3986746

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH