Hrvatska banka za obnovu i razvitak: Тендеры

E-mail: ivrdoljak@hbor.hr
Телефон: +385 14591787
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
26702280390
Strossmayerov trg 9
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivan Vrdoljak
Telefon: +385 14591787
E-pošta: ivrdoljak@hbor.hr
Telefaks: +385 14591666
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+015-0002315

Контракты: 21
тендеры: 85
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 85
02 янв

Номер: 15004377

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 янв

Номер: 15004365

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 дек

Номер: 14952395

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 дек

Номер: 14552889

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 дек

Номер: 14144556

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 ноя

Номер: 13737839

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 ноя

Номер: 13432091

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 окт

Номер: 13203120

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 окт

Номер: 12911465

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 окт

Номер: 12811868

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH