Hrvatska banka za obnovu i razvitak: Тендеры

E-mail: ivrdoljak@hbor.hr
Телефон: +385 14591787
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
26702280390
Strossmayerov trg 9
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivan Vrdoljak
Telefon: +385 14591787
E-pošta: ivrdoljak@hbor.hr
Telefaks: +385 14591666
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+015-0002315

Контракты: 21
тендеры: 56
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 56
18 май

Номер: 9824205

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 май

Номер: 9773014

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 апр

Номер: 9086837

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 апр

Номер: 9086778

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 апр

Номер: 9086774

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 апр

Номер: 8913593

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 мар

Номер: 8819674

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 мар

Номер: 8745846

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 мар

Номер: 8619497

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 мар

Номер: 8536893

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH