Hrvatska banka za obnovu i razvitak: Тендеры

E-mail: ivrdoljak@hbor.hr
Телефон: +385 14591787
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
26702280390
Strossmayerov trg 9
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivan Vrdoljak
Telefon: +385 14591787
E-pošta: ivrdoljak@hbor.hr
Telefaks: +385 14591666
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+015-0002315

Контракты: 21
тендеры: 111
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 111
20 июн

Номер: 18786770

Страна: Хорватия

Источник: TED

18 июн

Номер: 18752160

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 июн

Номер: 18714208

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июн

Номер: 18671561

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июн

Номер: 18467134

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 июн

Номер: 18403842

Страна: Хорватия

Источник: TED

31 май

Номер: 18355456

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 май

Номер: 17964376

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 май

Номер: 17781595

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 апр

Номер: 17689522

Страна: Хорватия

Источник: TED