KD Autotrolej d. o. o. za prijevoz putnika Rijeka: Тендеры


E-mail: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr
Телефон: +385 51564437/+385 51564423/+385 51564424
Страна: Хорватия
Город: Rijeka
Адрес: KD Autotrolej d. o. o. za prijevoz putnika Rijeka
19081493664
Školjić 15
Rijeka
51000
Croatia
Osoba za kontakt: 51000
Telefon: +385 51564437/+385 51564423/+385 51564424
E-pošta: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr
Telefaks: +385 51564452
NUTS kod: HR031
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.autotrolej.hr
Adresa profila kupca: http://www.poslovni-sustavi.hr/.
всего: 3
14 ноя

Номер: 5433137

Страна: Хорватия

Источник: TED

09 ноя

Номер: 5340360

Страна: Хорватия

Источник: TED

14 фев

Номер: 63318

Страна: Хорватия

Источник: TED