Grad Zagreb: Тендеры

E-mail: javna.nabava@zagreb.hr
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10020
Na pažnju (osoba za kontakt): javna.nabava@zagreb.hr
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002389
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 464
тендеры: 3681
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 3681
22 сен

Номер: 12394131

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 сен

Номер: 12394089

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 сен

Номер: 12393150

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12393144

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12393140

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12393137

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12393135

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12393133

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12393131

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12393129

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH