Grad Zagreb: Тендеры

E-mail: javna.nabava@zagreb.hr
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10020
Na pažnju (osoba za kontakt): javna.nabava@zagreb.hr
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002389
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 527
тендеры: 3949
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 3949
14 ноя

Номер: 13538552

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 ноя

Номер: 13538517

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 ноя

Номер: 13538515

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 ноя

Номер: 13538511

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 ноя

Номер: 13538510

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 ноя

Номер: 13538500

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 ноя

Номер: 13538496

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 ноя

Номер: 13538488

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 ноя

Номер: 13538434

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 ноя

Номер: 13503979

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH