Grad Zagreb: Тендеры

E-mail: javna.nabava@zagreb.hr
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10020
Na pažnju (osoba za kontakt): javna.nabava@zagreb.hr
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002389
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 243
тендеры: 1966
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 1966
15 дек

Номер: 6273710

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 дек

Номер: 6273706

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 дек

Номер: 6273700

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 дек

Номер: 6273692

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 дек

Номер: 6273691

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 дек

Номер: 6273687

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 дек

Номер: 6273681

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 дек

Номер: 6273680

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 дек

Номер: 6273667

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 дек

Номер: 6273662

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH