Hrvatske šume d. o. o.: Тендеры

E-mail: tomislav.krema@hrsume.hr
Телефон: +385 98349417
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatske šume d. o. o.
69693144506
Ulica kneza Branimira 1
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Tomislav Krema
Telefon: +385 98349417
E-pošta: tomislav.krema@hrsume.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002404
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 72
тендеры: 43
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 43
02 дек

Номер: 5937403

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 ноя

Номер: 5864236

Страна: Хорватия

Источник: TED

23 ноя

Номер: 5668906

Страна: Хорватия

Источник: TED

23 ноя

Номер: 5668700

Страна: Хорватия

Источник: TED

23 ноя

Номер: 5668433

Страна: Хорватия

Источник: TED

23 ноя

Номер: 5668408

Страна: Хорватия

Источник: TED

17 ноя

Номер: 5547542

Страна: Хорватия

Источник: TED

07 ноя

Номер: 5282071

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 окт

Номер: 4969854

Страна: Хорватия

Источник: TED