Šibensko-kninska županija: Тендеры

E-mail: ante.alfirev@skz.hr
Телефон: +385 22460719
Страна: Хорватия
Город: Šibenik
Адрес: Šibensko-kninska županija
99395814920
Trg Pavla Šubića I br. 2
Šibenik
22000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 22000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ante Alfirev
Telefon: +385 22460719
E-pošta: ante.alfirev@skz.hr
Telefaks: +385 22460753
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002436
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 26
тендеры: 7
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 7
24 июл

Номер: 11203569

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 фев

Номер: 7959791

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 сен

Номер: 4592212

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 июл

Номер: 3022495

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 июн

Номер: 2492853

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 июн

Номер: 2329868

Страна: Хорватия

Источник: TED