Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture: Тендеры

E-mail: javna.nabava@mppi.hr
Телефон: +385 16169474
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
22874515170
Prisavlje 14
Zagreb
10002
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10002
Na pažnju (osoba za kontakt): Mirela Kovačević
Telefon: +385 16169474
E-pošta: javna.nabava@mppi.hr
Telefaks: +385 16196480
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.mppi.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002434
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 16
тендеры: 164
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 164
14 дек

Номер: 14502426

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 дек

Номер: 14240223

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 дек

Номер: 14144893

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 ноя

Номер: 14061667

Страна: Хорватия

Источник: TED

29 ноя

Номер: 14060655

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 ноя

Номер: 13664148

Страна: Хорватия

Источник: TED

19 ноя

Номер: 13662706

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 ноя

Номер: 13589605

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 ноя

Номер: 13474299

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 ноя

Номер: 13432019

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH