Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture: Тендеры

E-mail: javna.nabava@mppi.hr
Телефон: +385 16169474
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
22874515170
Prisavlje 14
Zagreb
10002
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10002
Na pažnju (osoba za kontakt): Mirela Kovačević
Telefon: +385 16169474
E-pošta: javna.nabava@mppi.hr
Telefaks: +385 16196480
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.mppi.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002434
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 3
тендеры: 109
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 109
17 май

Номер: 9797518

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 май

Номер: 9718263

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 май

Номер: 9724006

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 май

Номер: 9724003

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 май

Номер: 9724000

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 май

Номер: 9723999

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 май

Номер: 9723996

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 май

Номер: 9723995

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 май

Номер: 9723993

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 май

Номер: 9723985

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH