Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture: Тендеры

E-mail: javna.nabava@mppi.hr
Телефон: +385 16169474
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
22874515170
Prisavlje 14
Zagreb
10002
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10002
Na pažnju (osoba za kontakt): Mirela Kovačević
Telefon: +385 16169474
E-pošta: javna.nabava@mppi.hr
Telefaks: +385 16196480
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.mppi.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002434
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 16
тендеры: 249
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 249
21 июн

Номер: 18854123

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 июн

Номер: 18787211

Страна: Хорватия

Источник: TED

19 июн

Номер: 18786130

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 июн

Номер: 18715208

Страна: Хорватия

Источник: TED

17 июн

Номер: 18714254

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 июн

Номер: 18714226

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 июн

Номер: 18608396

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 июн

Номер: 18435224

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 июн

Номер: 18403175

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 июн

Номер: 18403163

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH