Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture: Тендеры

E-mail: javna.nabava@mppi.hr
Телефон: +385 16169474
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
22874515170
Prisavlje 14
Zagreb
10002
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10002
Na pažnju (osoba za kontakt): Mirela Kovačević
Telefon: +385 16169474
E-pošta: javna.nabava@mppi.hr
Telefaks: +385 16196480
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.mppi.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002434
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 3
тендеры: 79
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.

Вы не можете добавлять в избранное. Вам надо зарегистрироваться.


Вы не можете добавлять в избранное. Вам надо зарегистрироваться.
всего: 79
12 апр

Номер: 9086719

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 апр

Номер: 9032493

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 апр

Номер: 9032490

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 апр

Номер: 9032485

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 апр

Номер: 9032482

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 апр

Номер: 9032478

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 апр

Номер: 9032470

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 апр

Номер: 8938262

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 апр

Номер: 8913627

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 апр

Номер: 8884662

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH