Varkom d.d.: Тендеры

E-mail: sskok@varkom.com
Страна: Хорватия
Город: Varaždin
Адрес: Varkom d.d.
39048902955
Trg bana Jelačića 15
Varaždin
42000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 42000
Na pažnju (osoba za kontakt): Sandra Skok
E-pošta: sskok@varkom.com
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+006-0002435
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 74
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 74
16 июл

Номер: 11033180

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 июл

Номер: 11033172

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 июл

Номер: 11033166

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 июл

Номер: 10941363

Страна: Хорватия

Источник: TED

10 июл

Номер: 10940954

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 июл

Номер: 10916208

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 июл

Номер: 10889951

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 июл

Номер: 10889372

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июл

Номер: 10870248

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июл

Номер: 10868575

Страна: Хорватия

Источник: TED