Varkom d.d.: Тендеры

E-mail: sskok@varkom.com
Страна: Хорватия
Город: Varaždin
Адрес: Varkom d.d.
39048902955
Trg bana Jelačića 15
Varaždin
42000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 42000
Na pažnju (osoba za kontakt): Sandra Skok
E-pošta: sskok@varkom.com
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+006-0002435
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 42
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 42
08 дек

Номер: 6094836

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 дек

Номер: 6009545

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 ноя

Номер: 5860136

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 ноя

Номер: 5860135

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 ноя

Номер: 5667190

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 ноя

Номер: 5667187

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 ноя

Номер: 5667184

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 ноя

Номер: 5546416

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 ноя

Номер: 5280085

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 ноя

Номер: 5280080

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH