Varkom d.d.: Тендеры

E-mail: sskok@varkom.com
Страна: Хорватия
Город: Varaždin
Адрес: Varkom d.d.
39048902955
Trg bana Jelačića 15
Varaždin
42000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 42000
Na pažnju (osoba za kontakt): Sandra Skok
E-pošta: sskok@varkom.com
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+006-0002435
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 110
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 110
21 сен

Номер: 12393194

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 сен

Номер: 12247566

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 сен

Номер: 12247445

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 сен

Номер: 12247444

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 сен

Номер: 12247443

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 сен

Номер: 12219069

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 сен

Номер: 12196652

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 сен

Номер: 12196642

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 сен

Номер: 12196641

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 сен

Номер: 12107798

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH