Varkom d.d.: Тендеры

E-mail: sskok@varkom.com
Страна: Хорватия
Город: Varaždin
Адрес: Varkom d.d.
39048902955
Trg bana Jelačića 15
Varaždin
42000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 42000
Na pažnju (osoba za kontakt): Sandra Skok
E-pošta: sskok@varkom.com
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+006-0002435
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 156
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 156
13 июн

Номер: 18640405

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 июн

Номер: 18608423

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июн

Номер: 18464436

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июн

Номер: 18464416

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

31 май

Номер: 18355358

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 май

Номер: 17860492

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 май

Номер: 17818124

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 май

Номер: 17781589

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 май

Номер: 17755630

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 апр

Номер: 17237538

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH