Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka: Тендеры

E-mail: branka.filipovic@scri.hr
Телефон: +385 51584505/ +385 51584509
Страна: Хорватия
Город: Rijeka
Адрес: Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka
87500773013
Radmile Matejčić 5
Rijeka
51000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 51000
Na pažnju (osoba za kontakt): Branka Filipović, dipl. oec.
Telefon: +385 51584505/ +385 51584509
E-pošta: branka.filipovic@scri.hr
Telefaks: +385 51452135
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.scri.uniri.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002574
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 6
тендеры: 2
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 2
27 ноя

Номер: 13935739

Страна: Хорватия

Источник: TED