Ličko-senjska županija: Тендеры

E-mail: irena.buneta@licko-senjska.hr
Телефон: +385 53588242
Страна: Хорватия
Город: Gospić
Адрес: Ličko-senjska županija
40774389207
Dr. Franje Tuđmana 4
Gospić
53000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 53000
Na pažnju (osoba za kontakt): Irena Buneta
Telefon: +385 53588242
E-pošta: irena.buneta@licko-senjska.hr
Telefaks: +385 53588284
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002546
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 13
тендеры: 40
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 40
07 июн

Номер: 18493755

Страна: Хорватия

Источник: TED

29 май

Номер: 18261552

Страна: Хорватия

Источник: TED

27 май

Номер: 18230071

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 май

Номер: 18186793

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 май

Номер: 17866978

Страна: Хорватия

Источник: TED

07 май

Номер: 17782125

Страна: Хорватия

Источник: TED

29 апр

Номер: 17645814

Страна: Хорватия

Источник: TED

24 апр

Номер: 17533996

Страна: Хорватия

Источник: TED

23 апр

Номер: 17533539

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 апр

Номер: 17419904

Страна: Хорватия

Источник: TED