HŽ Infrastruktura d. o. o.: Тендеры

Телефон: +385 14534098
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: HŽ Infrastruktura d. o. o.
39901919995
Mihanovićeva 12
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Jelena Cvrlje
Telefon: +385 14534098
Telefaks: +385 13783352
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+006-0002527
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 14
тендеры: 16
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 16
23 авг

Номер: 3859481

Страна: Хорватия

Источник: TED

07 июл

Номер: 3002404

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 июл

Номер: 2937980

Страна: Хорватия

Источник: TED