Sveučilište u Zagrebu – Studentski centar u Zagrebu: Тендеры

E-mail: javna.nabava@sczg.hr
Телефон: +385 14593638
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Sveučilište u Zagrebu – Studentski centar u Zagrebu
22597784145
Savska cesta 25
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Renato Kramarić
Telefon: +385 14593638
E-pošta: javna.nabava@sczg.hr
Telefaks: +385 14590736
Internetska adresa(e):
Adresa profila kupca: www.sczg.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002660
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 114
тендеры: 11
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 11
21 май

Номер: 18068715

Страна: Хорватия

Источник: TED

20 май

Номер: 18031098

Страна: Хорватия

Источник: TED

01 дек

Номер: 14064428

Страна: Хорватия

Источник: TED

01 сен

Номер: 11987713

Страна: Хорватия

Источник: TED

09 июн

Номер: 10345134

Страна: Хорватия

Источник: TED

19 май

Номер: 9828453

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 мар

Номер: 8341007

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 фев

Номер: 7960142

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 июл

Номер: 3391539

Страна: Хорватия

Источник: TED

27 июн

Номер: 2787681

Страна: Хорватия

Источник: TED