Državni zavod za statistiku: Тендеры

E-mail: javna.nabava@dzs.hr
Телефон: +385 14806143
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Državni zavod za statistiku
49337502853
Ilica 3
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Renata Šokčić Pervan
Telefon: +385 14806143
E-pošta: javna.nabava@dzs.hr
Telefaks: +385 14817666
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.dzs.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002677

Контракты: 1
тендеры: 42
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 42
18 июн

Номер: 18752139

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 май

Номер: 18230124

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 май

Номер: 17932010

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 апр

Номер: 17631643

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 апр

Номер: 17568324

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 апр

Номер: 17568235

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 апр

Номер: 17533530

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 апр

Номер: 17205894

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 апр

Номер: 17168947

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 апр

Номер: 17168939

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH