Hrvatska radiotelevizija, javna ustanova: Тендеры

E-mail: melita.hrzenjak@hrt.hr
Телефон: +385 16343641
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatska radiotelevizija, javna ustanova
68419124305
Prisavlje 3
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Melita Hrženjak
Telefon: +385 16343641
E-pošta: melita.hrzenjak@hrt.hr
Telefaks: +385 16343831
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002608
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 84
тендеры: 44
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 44
17 окт

Номер: 12878578

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 окт

Номер: 12846968

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 окт

Номер: 12846418

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 сен

Номер: 12528138

Страна: Хорватия

Источник: TED

18 сен

Номер: 12279883

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 июл

Номер: 11283854

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 июн

Номер: 10794892

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 июн

Номер: 10320656

Страна: Хорватия

Источник: TED