Hrvatska radiotelevizija, javna ustanova: Тендеры

E-mail: melita.hrzenjak@hrt.hr
Телефон: +385 16343641
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatska radiotelevizija, javna ustanova
68419124305
Prisavlje 3
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Melita Hrženjak
Telefon: +385 16343641
E-pošta: melita.hrzenjak@hrt.hr
Telefaks: +385 16343831
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002608
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 84
тендеры: 73
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 73
24 июн

Номер: 18860537

Страна: Хорватия

Источник: TED

31 май

Номер: 18336997

Страна: Хорватия

Источник: TED

31 май

Номер: 18335638

Страна: Хорватия

Источник: TED

24 май

Номер: 18187912

Страна: Хорватия

Источник: TED

23 май

Номер: 18136214

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 апр

Номер: 17099117

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 апр

Номер: 17099116

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 апр

Номер: 17099115

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 апр

Номер: 16978849

Страна: Хорватия

Источник: TED