Hrvatska radiotelevizija, javna ustanova: Тендеры

E-mail: melita.hrzenjak@hrt.hr
Телефон: +385 16343641
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatska radiotelevizija, javna ustanova
68419124305
Prisavlje 3
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Melita Hrženjak
Telefon: +385 16343641
E-pošta: melita.hrzenjak@hrt.hr
Telefaks: +385 16343831
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002608
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 66
тендеры: 30
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 30
17 апр

Номер: 9148106

Страна: Хорватия

Источник: TED

17 апр

Номер: 9146993

Страна: Хорватия

Источник: TED

27 мар

Номер: 8673735

Страна: Хорватия

Источник: TED

09 фев

Номер: 7639067

Страна: Хорватия

Источник: TED

03 янв

Номер: 6744044

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 дек

Номер: 6724889

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 дек

Номер: 6724883

Страна: Хорватия

Источник: TED