Hrvatska radiotelevizija, javna ustanova: Тендеры

E-mail: melita.hrzenjak@hrt.hr
Телефон: +385 16343641
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatska radiotelevizija, javna ustanova
68419124305
Prisavlje 3
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Melita Hrženjak
Telefon: +385 16343641
E-pošta: melita.hrzenjak@hrt.hr
Telefaks: +385 16343831
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002608
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 34
тендеры: 23
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 23
03 янв

Номер: 6744044

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 дек

Номер: 6724889

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 дек

Номер: 6724883

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 дек

Номер: 6724871

Страна: Хорватия

Источник: TED

29 дек

Номер: 6635421

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 дек

Номер: 6404120

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 дек

Номер: 6403582

Страна: Хорватия

Источник: TED

14 дек

Номер: 6217539

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 ноя

Номер: 5864497

Страна: Хорватия

Источник: TED

29 ноя

Номер: 5832596

Страна: Хорватия

Источник: TED