Čistoća d. o. o., Dubrovnik: Тендеры

Страна: Хорватия
Город: Dubrovnik
Адрес: Čistoća d. o. o., Dubrovnik
16912997621
Put od Republike 14
Dubrovnik
20000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 20000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivica Obradović
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002777
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 3
тендеры: 12
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 12
26 сен

Номер: 4464885

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 июл

Номер: 3277324

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 июл

Номер: 3254124

Страна: Хорватия

Источник: TED

05 июл

Номер: 2962403

Страна: Хорватия

Источник: TED

05 июл

Номер: 2961567

Страна: Хорватия

Источник: TED

24 июн

Номер: 2750601

Страна: Хорватия

Источник: TED

10 июн

Номер: 2478527

Страна: Хорватия

Источник: TED

23 май

Номер: 2120228

Страна: Хорватия

Источник: TED

23 май

Номер: 2119418

Страна: Хорватия

Источник: TED

03 май

Номер: 1769151

Страна: Хорватия

Источник: TED