Zračna luka Dubrovnik d. o. o.: Тендеры

E-mail: renata.corlija@airport-dubrovnik.hr
Телефон: +385 20773355
Страна: Хорватия
Город: Čilipi
Адрес: Zračna luka Dubrovnik d. o. o.
63145279942
Dobrota 24
Čilipi
20213
Croatia
Služba(e) za kontakt: 20213
Na pažnju (osoba za kontakt): dipl. iur. Renata Čorlija
Telefon: +385 20773355
E-pošta: renata.corlija@airport-dubrovnik.hr
Telefaks: +385 20773322
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+006-0002707
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 2
тендеры: 2
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 2
07 ноя

Номер: 5280862

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 окт

Номер: 4690325

Страна: Хорватия

Источник: TED