KD Vodovod i kanalizacija d. o. o., Rijeka: Тендеры

E-mail: javna.nabava@kdvik-rijeka.hr
Телефон: +385 51353846
Страна: Хорватия
Город: Rijeka
Адрес: KD Vodovod i kanalizacija d. o. o., Rijeka
80805858278
Dolac 14
Rijeka
51000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 51000
Na pažnju (osoba za kontakt): Jelena Gardović Rugaš
Telefon: +385 51353846
E-pošta: javna.nabava@kdvik-rijeka.hr
Telefaks: +385 51353849
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+006-0002582
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.

За этот период данных нет. Используйте поиск