HP – Hrvatska pošta d. d.: Тендеры

E-mail: info.javnanabava@posta.hr
Телефон: +385 14981079
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: HP – Hrvatska pošta d. d.
87311810356
Jurišićeva 13
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Milena Serdarušić
Telefon: +385 14981079
E-pošta: info.javnanabava@posta.hr
Telefaks: +385 4981295
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+006-0002676
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 8
тендеры: 14
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 14
28 ноя

Номер: 5784337

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 окт

Номер: 4968803

Страна: Хорватия

Источник: TED

17 окт

Номер: 4870799

Страна: Хорватия

Источник: TED

07 окт

Номер: 4709854

Страна: Хорватия

Источник: TED

23 сен

Номер: 4425580

Страна: Хорватия

Источник: TED

05 авг

Номер: 3550431

Страна: Хорватия

Источник: TED

05 авг

Номер: 3550430

Страна: Хорватия

Источник: TED

18 июл

Номер: 3180359

Страна: Хорватия

Источник: TED

14 июн

Номер: 2526445

Страна: Хорватия

Источник: TED