Hrvatska kontrola zračne plovidbe d. o. o.: Тендеры

E-mail: vrrs.tender@crocontrol.hr
Страна: Хорватия
Город: Velika Gorica
Адрес: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d. o. o.
33052761319
Rudolfa Fizira 2
Velika Gorica
10410
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10410
Na pažnju (osoba za kontakt): Mihaela Mataković
E-pošta: vrrs.tender@crocontrol.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002887
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 23
тендеры: 17
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 17
31 окт

Номер: 5160028

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 окт

Номер: 5115121

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 окт

Номер: 5115120

Страна: Хорватия

Источник: TED

27 окт

Номер: 5090003

Страна: Хорватия

Источник: TED

27 окт

Номер: 5089385

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 окт

Номер: 4691444

Страна: Хорватия

Источник: TED

29 авг

Номер: 3960203

Страна: Хорватия

Источник: TED

01 авг

Номер: 3451591

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 июл

Номер: 3390911

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 июл

Номер: 3276544

Страна: Хорватия

Источник: TED