Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d. o. o.: Тендеры

E-mail: ana.mamic@hac-onc.hr
Телефон: +385 16009721
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d. o. o.
62942134377
Koturaška cesta 43
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ana Mamić
Telefon: +385 16009721
E-pošta: ana.mamic@hac-onc.hr
Telefaks: +385 14697307
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002822
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 12
тендеры: 32
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 32
27 окт

Номер: 5089391

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 окт

Номер: 4969171

Страна: Хорватия

Источник: TED

29 сен

Номер: 4551744

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 сен

Номер: 4154398

Страна: Хорватия

Источник: TED