Virovitičko-podravska županija: Тендеры

E-mail: aleksandra.lukacevic@vpz.hr
Телефон: +385 33638121
Страна: Хорватия
Город: Virovitica
Адрес: Virovitičko-podravska županija
93362201007
Trg Ljudevita Patačića 1
Virovitica
33000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 33000
Na pažnju (osoba za kontakt): Aleksandra Lukačević
Telefon: +385 33638121
E-pošta: aleksandra.lukacevic@vpz.hr
Telefaks: +385 33638125
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002812
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 5
тендеры: 53
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 53
12 ноя

Номер: 13474319

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 сен

Номер: 12570641

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 сен

Номер: 12570634

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12393217

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 сен

Номер: 12053829

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 авг

Номер: 11954851

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 авг

Номер: 11870118

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 авг

Номер: 11806730

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 авг

Номер: 11757721

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 авг

Номер: 11671918

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH