Virovitičko-podravska županija: Тендеры

E-mail: aleksandra.lukacevic@vpz.hr
Телефон: +385 33638121
Страна: Хорватия
Город: Virovitica
Адрес: Virovitičko-podravska županija
93362201007
Trg Ljudevita Patačića 1
Virovitica
33000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 33000
Na pažnju (osoba za kontakt): Aleksandra Lukačević
Telefon: +385 33638121
E-pošta: aleksandra.lukacevic@vpz.hr
Telefaks: +385 33638125
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002812
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 5
тендеры: 79
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 79
24 июн

Номер: 18895872

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 июн

Номер: 18435189

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 июн

Номер: 18403130

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

25 апр

Номер: 17604829

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 апр

Номер: 17237576

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 апр

Номер: 17067076

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 мар

Номер: 16691952

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 мар

Номер: 16547219

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 мар

Номер: 16480383

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 мар

Номер: 16446644

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH