Virovitičko-podravska županija: Тендеры

E-mail: aleksandra.lukacevic@vpz.hr
Телефон: +385 33638121
Страна: Хорватия
Город: Virovitica
Адрес: Virovitičko-podravska županija
93362201007
Trg Ljudevita Patačića 1
Virovitica
33000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 33000
Na pažnju (osoba za kontakt): Aleksandra Lukačević
Telefon: +385 33638121
E-pošta: aleksandra.lukacevic@vpz.hr
Telefaks: +385 33638125
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002812
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 24
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 24
13 мар

Номер: 8374801

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 мар

Номер: 8340037

Страна: Хорватия

Источник: TED

05 мар

Номер: 8232947

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

01 мар

Номер: 8163238

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 дек

Номер: 6216548

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 дек

Номер: 6216536

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 дек

Номер: 6039982

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 ноя

Номер: 5610244

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 окт

Номер: 4869955

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH