Virovitičko-podravska županija: Тендеры

E-mail: aleksandra.lukacevic@vpz.hr
Телефон: +385 33638121
Страна: Хорватия
Город: Virovitica
Адрес: Virovitičko-podravska županija
93362201007
Trg Ljudevita Patačića 1
Virovitica
33000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 33000
Na pažnju (osoba za kontakt): Aleksandra Lukačević
Telefon: +385 33638121
E-pošta: aleksandra.lukacevic@vpz.hr
Telefaks: +385 33638125
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002812
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 40
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 40
04 июл

Номер: 10848175

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 июн

Номер: 10697462

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 июн

Номер: 10533776

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 июн

Номер: 10206936

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

25 май

Номер: 9978562

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 май

Номер: 9949811

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 май

Номер: 9924341

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 май

Номер: 9896739

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 май

Номер: 9865672

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH