Virovitičko-podravska županija: Тендеры

E-mail: aleksandra.lukacevic@vpz.hr
Телефон: +385 33638121
Страна: Хорватия
Город: Virovitica
Адрес: Virovitičko-podravska županija
93362201007
Trg Ljudevita Patačića 1
Virovitica
33000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 33000
Na pažnju (osoba za kontakt): Aleksandra Lukačević
Telefon: +385 33638121
E-pošta: aleksandra.lukacevic@vpz.hr
Telefaks: +385 33638125
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002812
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 33
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 33
23 май

Номер: 9897631

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 май

Номер: 9896739

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 май

Номер: 9865672

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 май

Номер: 9824188

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 май

Номер: 9626002

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 май

Номер: 9593659

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 апр

Номер: 9494963

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 апр

Номер: 8964975

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 мар

Номер: 8502122

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 мар

Номер: 8374801

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH