HEP – Proizvodnja d. o. o.: Тендеры

E-mail: gabrijela.mikjel@hep.hr
Телефон: +385 20468600
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: HEP – Proizvodnja d. o. o.
09518585079
Ulica grada Vukovara 37
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Gabrijela Mikjel, mag. ing. aeroing.
Telefon: +385 20468600
E-pošta: gabrijela.mikjel@hep.hr
Telefaks: +385 20422978
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.hep.hr/proizvodnja
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+006-0002810
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 6
тендеры: 16
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 16
08 ноя

Номер: 5313646

Страна: Хорватия

Источник: TED

07 окт

Номер: 4709784

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 окт

Номер: 4649686

Страна: Хорватия

Источник: TED

26 сен

Номер: 4464013

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 сен

Номер: 4204575

Страна: Хорватия

Источник: TED

23 авг

Номер: 3859483

Страна: Хорватия

Источник: TED

18 авг

Номер: 3774663

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 июл

Номер: 2937931

Страна: Хорватия

Источник: TED