Savjetodavna služba: Тендеры


E-mail: snjezana.matjanec@savjetodavna.hr
Телефон: +385 14844218
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Savjetodavna služba
10041443114
Savska cesta 41
Zagreb
10000
Croatia
Osoba za kontakt: 10000
Telefon: +385 14844218
E-pošta: snjezana.matjanec@savjetodavna.hr
Telefaks: +385 14882709
NUTS kod: HR
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.savjetodavna.hr
Adresa profila kupca: www.savjetodavna.hr
всего: 12
27 дек

Номер: 6632227

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 окт

Номер: 5114255

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 окт

Номер: 5114232

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 окт

Номер: 5088046

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 окт

Номер: 4689560

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 июн

Номер: 2785981

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 апр

Номер: 1726495

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 апр

Номер: 1585139

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 апр

Номер: 1359701

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 апр

Номер: 1358945

Страна: Хорватия

Источник: TED