Klinički bolnički centar Rijeka: Тендеры

E-mail: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Телефон: +385 51658597
Страна: Хорватия
Город: Rijeka
Адрес: Klinički bolnički centar Rijeka
40237608715
Krešimirova 42
Rijeka
51000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 51000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikolina Mažar, dipl. oec.
Telefon: +385 51658597
E-pošta: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Telefaks: +385 51214216
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002981
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 3563
тендеры: 1521
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 1521
21 июн

Номер: 18854192

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 июн

Номер: 18753071

Страна: Хорватия

Источник: TED

14 июн

Номер: 18642175

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 июн

Номер: 18640407

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 июн

Номер: 18493069

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июн

Номер: 18467105

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июн

Номер: 18436475

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 июн

Номер: 18404938

Страна: Хорватия

Источник: TED

03 июн

Номер: 18403143

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 июн

Номер: 18403088

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH