Klinički bolnički centar Rijeka: Тендеры

E-mail: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Телефон: +385 51658597
Страна: Хорватия
Город: Rijeka
Адрес: Klinički bolnički centar Rijeka
40237608715
Krešimirova 42
Rijeka
51000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 51000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikolina Mažar, dipl. oec.
Telefon: +385 51658597
E-pošta: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Telefaks: +385 51214216
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002981
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 3563
тендеры: 1012
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 1012
15 ноя

Номер: 13539712

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 ноя

Номер: 13539711

Страна: Хорватия

Источник: TED

14 ноя

Номер: 13538557

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 ноя

Номер: 13538508

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 ноя

Номер: 13505305

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 ноя

Номер: 13475134

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 ноя

Номер: 13474380

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 ноя

Номер: 13474328

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 ноя

Номер: 13367630

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 ноя

Номер: 13367593

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH