Klinički bolnički centar Rijeka: Тендеры

E-mail: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Телефон: +385 51658597
Страна: Хорватия
Город: Rijeka
Адрес: Klinički bolnički centar Rijeka
40237608715
Krešimirova 42
Rijeka
51000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 51000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikolina Mažar, dipl. oec.
Telefon: +385 51658597
E-pošta: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Telefaks: +385 51214216
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002981
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 3563
тендеры: 1112
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 1112
15 янв

Номер: 15131131

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 янв

Номер: 15113095

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 янв

Номер: 15022483

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 янв

Номер: 15010028

Страна: Хорватия

Источник: TED

29 дек

Номер: 14952813

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 дек

Номер: 14952365

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 дек

Номер: 14952362

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 дек

Номер: 14952359

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 дек

Номер: 14952315

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 дек

Номер: 14952310

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH