Klinički bolnički centar Rijeka: Тендеры

E-mail: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Телефон: +385 51658597
Страна: Хорватия
Город: Rijeka
Адрес: Klinički bolnički centar Rijeka
40237608715
Krešimirova 42
Rijeka
51000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 51000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikolina Mažar, dipl. oec.
Telefon: +385 51658597
E-pošta: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Telefaks: +385 51214216
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002981
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 3327
тендеры: 823
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 823
16 июл

Номер: 11033153

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 июл

Номер: 10964078

Страна: Хорватия

Источник: TED

11 июл

Номер: 10962655

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 июл

Номер: 10962614

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 июл

Номер: 10917736

Страна: Хорватия

Источник: TED

10 июл

Номер: 10917735

Страна: Хорватия

Источник: TED

10 июл

Номер: 10917734

Страна: Хорватия

Источник: TED

10 июл

Номер: 10917733

Страна: Хорватия

Источник: TED

10 июл

Номер: 10917732

Страна: Хорватия

Источник: TED

10 июл

Номер: 10917731

Страна: Хорватия

Источник: TED