Klinički bolnički centar Rijeka: Тендеры

E-mail: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Телефон: +385 51658597
Страна: Хорватия
Город: Rijeka
Адрес: Klinički bolnički centar Rijeka
40237608715
Krešimirova 42
Rijeka
51000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 51000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikolina Mažar, dipl. oec.
Telefon: +385 51658597
E-pošta: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Telefaks: +385 51214216
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002981
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 3029
тендеры: 711
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 711
19 май

Номер: 9829462

Страна: Хорватия

Источник: TED

18 май

Номер: 9824166

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 май

Номер: 9824161

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 май

Номер: 9799160

Страна: Хорватия

Источник: TED

11 май

Номер: 9679636

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 май

Номер: 9625939

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 май

Номер: 9625929

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 май

Номер: 9593693

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 май

Номер: 9593667

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 май

Номер: 9559239

Страна: Хорватия

Источник: TED