Klinički bolnički centar Rijeka: Тендеры

E-mail: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Телефон: +385 51658597
Страна: Хорватия
Город: Rijeka
Адрес: Klinički bolnički centar Rijeka
40237608715
Krešimirova 42
Rijeka
51000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 51000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikolina Mažar, dipl. oec.
Telefon: +385 51658597
E-pošta: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Telefaks: +385 51214216
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002981
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 2758
тендеры: 597
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 597
16 мар

Номер: 8438382

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 мар

Номер: 8438381

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 мар

Номер: 8438380

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 мар

Номер: 8438379

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 мар

Номер: 8438378

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 мар

Номер: 8438377

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 мар

Номер: 8438376

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 мар

Номер: 8438375

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 мар

Номер: 8438374

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 мар

Номер: 8438373

Страна: Хорватия

Источник: TED