Klinički bolnički centar Rijeka: Тендеры

E-mail: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Телефон: +385 51658597
Страна: Хорватия
Город: Rijeka
Адрес: Klinički bolnički centar Rijeka
40237608715
Krešimirova 42
Rijeka
51000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 51000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikolina Mažar, dipl. oec.
Telefon: +385 51658597
E-pošta: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Telefaks: +385 51214216
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002981
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 3519
тендеры: 932
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 932
19 сен

Номер: 12308272

Страна: Хорватия

Источник: TED

19 сен

Номер: 12307394

Страна: Хорватия

Источник: TED

17 сен

Номер: 12278589

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 сен

Номер: 12278548

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 сен

Номер: 12248348

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 сен

Номер: 12248347

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 сен

Номер: 12248346

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 сен

Номер: 12248345

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 сен

Номер: 12248344

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 сен

Номер: 12248343

Страна: Хорватия

Источник: TED