Pula Herculanea d. o. o. za obavljanje komunalnih djelatnosti: Тендеры

E-mail: vilma.kukoleca@herculanea.hr
Телефон: +385 52638434
Страна: Хорватия
Город: Pula
Адрес: Pula Herculanea d. o. o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
11294943436
Trg I. istarske brigade 14
Pula
52100
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52100
Na pažnju (osoba za kontakt): Vilma Kukoleča
Telefon: +385 52638434
E-pošta: vilma.kukoleca@herculanea.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002976
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 3
тендеры: 3
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 3
15 ноя

Номер: 5467725

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 окт

Номер: 4650021

Страна: Хорватия

Источник: TED

25 апр

Номер: 1586721

Страна: Хорватия

Источник: TED