Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje: Тендеры

E-mail: marija.loncarevic@duosz.hr
Телефон: +385 16172595/+385 16172530
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
43664740219
Radnička cesta 22
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Marija Lončarević, Iva Milešić
Telefon: +385 16172595/+385 16172530
E-pošta: marija.loncarevic@duosz.hr
Telefaks: +385 16459910
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003081
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 8
тендеры: 6
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 6
24 апр

Номер: 1585155

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 апр

Номер: 1585152

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 апр

Номер: 1359754

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 апр

Номер: 1359753

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 апр

Номер: 1359752

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 мар

Номер: 1040457

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH