Općina Matulji: Тендеры

E-mail: smiljana.veselinovic@matulji.hr
Телефон: +385 51401465
Страна: Хорватия
Город: Matulji
Адрес: Općina Matulji
23730024333
Trg Maršala Tita 11
Matulji
51211
Croatia
Služba(e) za kontakt: 51211
Na pažnju (osoba za kontakt): Smiljana Veselinović
Telefon: +385 51401465
E-pošta: smiljana.veselinovic@matulji.hr
Telefaks: +385 51401469
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.matulji.hr
Adresa profila kupca: www.matulji.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003073
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: www.matulji.hr

Контракты: 1
тендеры: 3
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 3
29 май

Номер: 2245439

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 мар

Номер: 841155

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 мар

Номер: 841153

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH