Općina Matulji: Тендеры

E-mail: smiljana.veselinovic@matulji.hr
Телефон: +385 51401465
Страна: Хорватия
Город: Matulji
Адрес: Općina Matulji
23730024333
Trg Maršala Tita 11
Matulji
51211
Croatia
Služba(e) za kontakt: 51211
Na pažnju (osoba za kontakt): Smiljana Veselinović
Telefon: +385 51401465
E-pošta: smiljana.veselinovic@matulji.hr
Telefaks: +385 51401469
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.matulji.hr
Adresa profila kupca: www.matulji.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003073
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: www.matulji.hr

Контракты: 1
тендеры: 20
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 20
21 июн

Номер: 18854201

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 мар

Номер: 16813621

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 мар

Номер: 16813611

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 мар

Номер: 16813610

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 мар

Номер: 16813609

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 фев

Номер: 15577751

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 янв

Номер: 15085477

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 янв

Номер: 15067801

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 окт

Номер: 12602410

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 сен

Номер: 12366555

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH