Općina Matulji: Тендеры

E-mail: smiljana.veselinovic@matulji.hr
Телефон: +385 51401465
Страна: Хорватия
Город: Matulji
Адрес: Općina Matulji
23730024333
Trg Maršala Tita 11
Matulji
51211
Croatia
Služba(e) za kontakt: 51211
Na pažnju (osoba za kontakt): Smiljana Veselinović
Telefon: +385 51401465
E-pošta: smiljana.veselinovic@matulji.hr
Telefaks: +385 51401469
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.matulji.hr
Adresa profila kupca: www.matulji.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003073
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: www.matulji.hr

Контракты: 1
тендеры: 14
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 14
11 янв

Номер: 15085477

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 янв

Номер: 15067801

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 окт

Номер: 12602410

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 сен

Номер: 12366555

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 сен

Номер: 12363518

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 авг

Номер: 11695828

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 июл

Номер: 11005290

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 апр

Номер: 9415283

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 мар

Номер: 8467342

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 фев

Номер: 7925518

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH