Odvodnja d. o. o.: Тендеры

E-mail: cecilija.tamburin@odvodnja.hr
Телефон: +385 23627374
Страна: Хорватия
Город: Zadar
Адрес: Odvodnja d. o. o.
67946095697
Hrvatskog sabora 2/D
Zadar
23000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 23000
Na pažnju (osoba za kontakt): Cecilija Tamburin
Telefon: +385 23627374
E-pošta: cecilija.tamburin@odvodnja.hr
Telefaks: +385 23211426
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.odvodnja.hr
Adresa profila kupca: www.odvodnja.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003115
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.

За этот период данных нет. Используйте поиск