Ministarstvo unutarnjih poslova: Тендеры

E-mail: iharapin@mup.hr
Телефон: +385 14887153
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo unutarnjih poslova
36162371878
Ilica 335
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivica Harapin
Telefon: +385 14887153
E-pošta: iharapin@mup.hr
Telefaks: +385 13788826
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003095
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 132
тендеры: 515
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 515
14 янв

Номер: 15111057

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 янв

Номер: 15085449

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 янв

Номер: 15085441

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 янв

Номер: 15009052

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 янв

Номер: 15009020

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 янв

Номер: 15008965

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 янв

Номер: 15004297

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 янв

Номер: 15004292

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 дек

Номер: 14952396

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 дек

Номер: 14952378

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH