Ministarstvo unutarnjih poslova: Тендеры

E-mail: iharapin@mup.hr
Телефон: +385 14887153
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo unutarnjih poslova
36162371878
Ilica 335
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivica Harapin
Telefon: +385 14887153
E-pošta: iharapin@mup.hr
Telefaks: +385 13788826
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003095
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 132
тендеры: 641
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 641
24 июн

Номер: 18895894

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 июн

Номер: 18895888

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 июн

Номер: 18854178

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 июн

Номер: 18854161

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 июн

Номер: 18854141

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 июн

Номер: 18854113

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 июн

Номер: 18815159

Страна: Хорватия

Источник: TED

19 июн

Номер: 18752709

Страна: Хорватия

Источник: TED

19 июн

Номер: 18752708

Страна: Хорватия

Источник: TED

19 июн

Номер: 18752707

Страна: Хорватия

Источник: TED