Ministarstvo unutarnjih poslova: Тендеры

E-mail: iharapin@mup.hr
Телефон: +385 14887153
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo unutarnjih poslova
36162371878
Ilica 335
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivica Harapin
Telefon: +385 14887153
E-pošta: iharapin@mup.hr
Telefaks: +385 13788826
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003095
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 74
тендеры: 353
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 353
23 май

Номер: 9898783

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 май

Номер: 9865679

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 май

Номер: 9865653

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 май

Номер: 9865626

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 май

Номер: 9829403

Страна: Хорватия

Источник: TED

18 май

Номер: 9824121

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 май

Номер: 9798848

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 май

Номер: 9769135

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 май

Номер: 9717579

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 май

Номер: 9724001

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH