Ministarstvo unutarnjih poslova: Тендеры

E-mail: iharapin@mup.hr
Телефон: +385 14887153
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo unutarnjih poslova
36162371878
Ilica 335
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivica Harapin
Telefon: +385 14887153
E-pošta: iharapin@mup.hr
Telefaks: +385 13788826
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003095
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 114
тендеры: 431
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 431
21 сен

Номер: 12393181

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12393156

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12393117

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 сен

Номер: 12367980

Страна: Хорватия

Источник: TED

20 сен

Номер: 12366554

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

18 сен

Номер: 12306816

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 сен

Номер: 12170052

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 сен

Номер: 12147069

Страна: Хорватия

Источник: TED

10 сен

Номер: 12145718

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 сен

Номер: 12145658

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH