Ministarstvo unutarnjih poslova: Тендеры

E-mail: iharapin@mup.hr
Телефон: +385 14887153
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo unutarnjih poslova
36162371878
Ilica 335
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivica Harapin
Telefon: +385 14887153
E-pošta: iharapin@mup.hr
Telefaks: +385 13788826
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003095
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 62
тендеры: 305
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 305
15 мар

Номер: 8436982

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 мар

Номер: 8436938

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 мар

Номер: 8436936

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 мар

Номер: 8408241

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 мар

Номер: 8407946

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 мар

Номер: 8374816

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 мар

Номер: 8340886

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 мар

Номер: 8339038

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 мар

Номер: 8339014

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 мар

Номер: 8338977

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH