Ministarstvo unutarnjih poslova: Тендеры

E-mail: iharapin@mup.hr
Телефон: +385 14887153
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo unutarnjih poslova
36162371878
Ilica 335
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivica Harapin
Telefon: +385 14887153
E-pošta: iharapin@mup.hr
Telefaks: +385 13788826
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003095
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 54
тендеры: 225
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 225
14 дек

Номер: 6243867

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 дек

Номер: 6243683

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 дек

Номер: 6216303

Страна: Хорватия

Источник: TED

11 дек

Номер: 6151976

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 дек

Номер: 6095808

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 дек

Номер: 6094761

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 дек

Номер: 6039955

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 дек

Номер: 6039954

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 дек

Номер: 5977490

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 дек

Номер: 5937371

Страна: Хорватия

Источник: TED