Ministarstvo unutarnjih poslova: Тендеры

E-mail: iharapin@mup.hr
Телефон: +385 14887153
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo unutarnjih poslova
36162371878
Ilica 335
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivica Harapin
Telefon: +385 14887153
E-pošta: iharapin@mup.hr
Telefaks: +385 13788826
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003095
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 108
тендеры: 382
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 382
16 июл

Номер: 11033208

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 июл

Номер: 10984951

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 июл

Номер: 10984871

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 июл

Номер: 10963064

Страна: Хорватия

Источник: TED

11 июл

Номер: 10962605

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 июл

Номер: 10940896

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 июл

Номер: 10916178

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 июл

Номер: 10890318

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 июл

Номер: 10889396

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июл

Номер: 10869423

Страна: Хорватия

Источник: TED