Ministarstvo unutarnjih poslova: Тендеры

E-mail: iharapin@mup.hr
Телефон: +385 14887153
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo unutarnjih poslova
36162371878
Ilica 335
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivica Harapin
Telefon: +385 14887153
E-pošta: iharapin@mup.hr
Telefaks: +385 13788826
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003095
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 114
тендеры: 484
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 484
15 ноя

Номер: 13539378

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 ноя

Номер: 13503995

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 ноя

Номер: 13503991

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 ноя

Номер: 13501285

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 ноя

Номер: 13474388

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 ноя

Номер: 13474387

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 ноя

Номер: 13404255

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 ноя

Номер: 13368324

Страна: Хорватия

Источник: TED

07 ноя

Номер: 13367701

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 ноя

Номер: 13367694

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH