Grad Varaždin: Тендеры

Страна: Хорватия
Город: Varaždin
Адрес: Grad Varaždin
13269011531
Trg kralja Tomislava 1
Varaždin
42000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 42000
Na pažnju (osoba za kontakt): Karmen Meić
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003097
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 2
тендеры: 16
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 16
15 дек

Номер: 6273645

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 дек

Номер: 6245631

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 ноя

Номер: 5339537

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 ноя

Номер: 5280021

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 окт

Номер: 4968093

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 окт

Номер: 4944792

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 окт

Номер: 4741034

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 окт

Номер: 4709018

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 авг

Номер: 3882734

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 авг

Номер: 3882670

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH