Grad Varaždin: Тендеры

Страна: Хорватия
Город: Varaždin
Адрес: Grad Varaždin
13269011531
Trg kralja Tomislava 1
Varaždin
42000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 42000
Na pažnju (osoba za kontakt): Karmen Meić
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003097
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 3
тендеры: 34
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 34
24 авг

Номер: 11830960

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 авг

Номер: 11803993

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 авг

Номер: 11803988

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 июл

Номер: 10986028

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 июн

Номер: 10596649

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 июн

Номер: 10289872

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

01 июн

Номер: 10160238

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 апр

Номер: 9415342

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 апр

Номер: 9001427

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 апр

Номер: 9001416

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH