Međimurske vode d. o. o., Čakovec: Тендеры

E-mail: zeljko.bedic@medjimurske-vode.hr
Телефон: +385 40373700
Страна: Хорватия
Город: Čakovec
Адрес: Međimurske vode d. o. o., Čakovec
81394716246
Matice hrvatske 10
Čakovec
40000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 40000
Na pažnju (osoba za kontakt): Željko Bedić, Josip Taradi
Telefon: +385 40373700
E-pošta: zeljko.bedic@medjimurske-vode.hr
Telefaks: +385 40373771
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.medjimurske-vode.hr
Adresa profila kupca: www.medjimurske-vode.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+006-0003099
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.

За этот период данных нет. Используйте поиск