Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije: Тендеры

E-mail: gordana.gojak@hitna-zgz.hr
Телефон: +385 16269662
Страна: Хорватия
Город: Velika Gorica
Адрес: Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije
15480122218
Matice hrvatske bb
Velika Gorica
10410
Croatia
Osoba za kontakt: 10410
Telefon: +385 16269662
E-pošta: gordana.gojak@hitna-zgz.hr
Telefaks: +385 16269675
NUTS kod: HR012
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hitna-zgz.hr

Контракты: 2
тендеры: 14
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 14
11 янв

Номер: 15085430

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 май

Номер: 9797458

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 май

Номер: 9797455

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 апр

Номер: 9032484

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 янв

Номер: 7376012

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 авг

Номер: 3530626

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 авг

Номер: 3511378

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 авг

Номер: 3511375

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июн

Номер: 2379993

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июн

Номер: 2379988

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH